Svalt på kontoret med fjärrkyla

Svalt på kontoret med fjärrkyla från Mälarenergi.

Efter den varma sommaren är det många som vill ha det svalt på kontoret. Innanför dörrarna i Skatteskrapan, som ägs av Hemfosa, är temperaturen jämn och  sval. I huset finns ett 30-tal hyresgäster och temperaturen i alla kontor regleras automatiskt.

– I valet mellan en ny kylmaskin och fjärrkyla valde vi det senare. Med fjärrkyla blir underhållskostnaden mindre och driftsäkerheten högre, säger Christer Gran som är teknisk förvaltare av fastigheten. Vi tänker hållbarhet och då är lösningen med fjärrkyla betydligt bättre än att ersätta den gamla kylmaskinen med en ny.

Hållbarhetsaspekten gjorde valet av enkelt

Hemfosa har stort fokus på hållbarhetsfrågor. Det handlar om energieffektivitet och materialval. Företaget arbetar också för att följa FN:s 17 globala mål.

Maria Liderås är regionchef på Hemfosa Fastigheter i Mellansverige. Hon menar att en stark miljöprofil är nödvändig för företaget.

– Bland hyresgästerna här i Skatteskrapan finns stora myndigheter som Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Både de och Västerås stad har högt ställda interna miljömål. Ska vi kunna vara en attraktiv hyresvärd måste vi kunna möta deras miljökrav, säger hon.

I Skatteskrapan är det svalt på kontoret med fjärrkyla från mälarenergi.
Både Maria Liderås och Christer Gran på Hemfosa Fastigheter är nöjda med fjärrkylan på kontoret i Skatteskrapan i Västerås. Hemfosa Fastigheter bildades 2009 och är inriktade på att äga och förvalta samhällsfastigheter. Flertalet finns i Sverige, men även i Norge och Finland.

Mälarenergi levererar sedan tidigare fjärrkyla till andra stora fastigheter som Hemfosa äger; Västmanlands Tingsrätt, Park huset och Bombardiers lokaler.

Fjärrkyla är resurseffektiv energianvändning

Mälarenergi producerar fjärrkyla genom att ta tillvara energin från produktionen av fjärrvärme i kraftvärmeverket, samt genom energin i vattnet som kommer in till avloppsreningsverket. Under höst, vinter och vår nyttjar vi också frikyla från Mälaren. Produktionen sker i en centraliserad produktionsenhet och fjärrkylan leds sedan ut i ett gemensamt nät. Det här ger en betydligt lägre miljöpåverkan jämfört med konventionell luftkonditionering eller kylmaskiner.

– Systemet ger oss möjlighet att vara resurseffektiva och ta vara på energi som annars går till spillo, säger Jesper Ericson, affärsutvecklare på Mälarenergi.

Fjärrkyla ger svala kontor, butiker och serverhallar

Mälarenergi var först i Sverige med fjärrkyla och den första anläggningen togs i drift i Västerås 1992  och den största fastighet som hittills har anslutits är Västmanlands sjukhus.

Jesper Ericson ser att Mälarenergi nu har ett tillfälle att kraftigt bygga ut fjärrkylan i Västerås och att omfattningen är på god väg att fördubblas mot större fastigheter som kontor, industrier och affärslokaler. De som är intresserade av fjärrkyla kan höra av sig.

– Om vi tidigt får veta var och när en befintlig eller tänkt fastighet behöver kyla så kan vi planera bättre. Det är ingen tvekan om att behovet av fjärrkyla kommer att öka. Fastigheter kräver bättre och bättre energi-prestanda, kraven på en bra arbetsmiljö har ökat och vi går mot ett varmare klimat, säger han.

Fakta om fjärrkyla

¤ Mälarenergi är utsedd till en av världens bästa producenter av fjärrkyla av Euroheat and Power som är en del av EU med fokus på energifrågor.

¤ All kyla i fjärrkylanätet produceras vid Kungsängsverket.

¤ Till Kungsängverket strömmar varje timme 2,5 miljoner liter avloppsvatten från hushåll och industrier i Västeråsområdet.

¤ Energin i vattnet tas tillvara och omvandlas till nyttigheter. Från Kungsängsverket utvinns, förutom biogas och jordförbättringsmedel, även fjärrvärme och fjärrkyla.

¤ I kylstationen på Kungsängsverket skapar en absorptionskylmaskin kyla av överskottsvärme från Kraftvärmeverket. Det är mer resurseffektivt och miljövänligare än vanliga kylmaskiner.

¤ Mälarenergi har även kunder som använder en teknik för att omvandla fjärrvärme till kyla – så kallad sorptiv kyla. Det systemet använder Ikea i Västerås.


Är du intresserad av fjärrkyla?

Kontakta Mälarenergi här.