Kvinnliga chefer samlades på Mälarenergi för Qraftsamlingsdagar.

– För att motiveras måste vi förstå meningen med det vi gör. Så vill ni locka unga till energibranschen, måste ni själva på ett enkelt sätt berätta hur branschen fungerar och vad jobbet som ingenjör går ut på. Det är ni som ska äga den berättelsen, för inte ens lärare på teknikprogrammen kan förklara detta.

Dessa kloka ord och många fler bjöd Björn Nordén, från Jobba i Västerås, deltagarna på i sin inspirerande föreläsning under Qraftsamlingsdagarna som Mälarenergi var värd för den 15-16 juni.

Utvecklingsprogram för kvinnliga chefer

Qraftsamling är ett förändrings- och ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer i Energibranschen, med syfte att synliggöra förebilder och erbjuda kompetenta chefer utveckling och nätverk. Programmet pågår fram till våren 2017 och under året ordnas sex utbildningsdagar och temat den här gången var motivation. Förutom flera intressanta föreläsningar i just detta ämne, fortsatte adepterna också jobba med sina respektive projektarbeten – om hur vi ska öka andelen kvinnor i energibranschen.

Mälarenergi siktar på 60/40

Att branschen behöver få in fler kvinnor, höll även Magnus Hemmingsson med om. Men vi ska vi inte skjuta över problemet till nästa generation, vi måste själva ta itu med det här och nu! Men att kvotera, såg han inte som någon bra lösning, det handlar mer om en rättvisefråga, för egentligen finns det inte något vettigt skäl till varför vi är 70 % män och 30 % kvinnor hos oss på Mälarenergi. Så vårt strategiska mål de närmaste åren är att ha en fördelning på 60/40. Vi har också som mål att alltid beakta det kön som är underrepresenterat när vi rekryterar nya medarbetare.

Dagen avslutades med att Lina Öberg och Eva Söderberg tog med deltagarna på en resa som bidrar till både Mälarenergis och medarbetarnas utveckling. De berättade om Strategiresan, vad den innebär för Mälarenergi och hur denna förändringsprocess påverkar oss människor.