Tillsammans mot Framtidens samhälle

Narrow Band, Stadesnk kontrollrum, digital kommunikationsteknik

Här är filmen som förklarar Mälarenergis roll i samhället och vad vi gör för att bygga en region rustad för morgondagen. Regionen växer kraftigt och samhället ställs inför nya utmaningar i form av befolkningstillväxt och klimatförändringar.

Ett strategiskt utvecklingsarbete mot framtiden

Hösten 2013 startade Mälarenergis koncernledningen ett arbete med en omfattande omvärldsanalys för att se hur Mälarenergi ska möta och rusta sig för framtidens samhälle. Det var startskottet för Mälarenergis strategiska utvecklingsarbete. Arbetet handlar om att ta företaget från att vara ett traditionellt energibolag till framtidens infraservicebolag inom energi-, vatten, och bredbandslösningar. Mälarenergi ska erbjuda en större bredd av tjänster som riktar sig både till privatpersoner, företag och samhällsnyttan.

Resultatet kommer bli en mer resilient och attraktiv region att bo och verka i. En plats där infraservicen fungerar även under svåra förhållanden.

 

1 kommentar

Kommentarer är stängda.