Rörtryckning under järnväg säkrar fjärrvärmeleveranser

Arbetet med att lägga fjärrvärmerör mot Västerås västra/norra delar är i full gång. Just nu pågår den första etappen av fyra. Ett kritiskt moment var när betongrören skulle tryckas in under järnvägsspåren utan att orsaka sättningar i järnvägsbanken.

Projektet är en förstärkning för att kunna leverera fjärrvärme från Kraftvärmeverket till kunderna i Västerås västra/norra delar på ett säkert sätt. Det är en investering för framtiden och utredningsarbetet har pågått över ett år innan projektets genomförande.

Tät tågtrafik försvårade arbetet

Utmaningen var att inte orsaka sättningar i järnvägsbanken när rören trycktes in. Järnvägen tillhör stambanan och har trafikmässigt högsta prioritet. Tågen trafikerar spåren hela tiden och tryckning kunde bara ske när det inte var någon trafik. Om tryckningen hade orsakat ett stopp i tågtrafiken så skulle det ha kostat en massa pengar.

– För att få lägga rör under järnvägen krävs tillstånd av Trafikverket som uppfyller vissa kriterier, berättar Anders Glas som är projektledare. Bland annat måste rörtryckningen ske minst tio meter ifrån en spårväxel. Det var svårt att hitta rätt ställe för att ta sig under järnvägen. Innan tryckningsarbetet borrades 6 stycken mindre sonderingshål för att säkerställa rörtryckningen.

Entreprenaden startade med att göra sänkbrunnar som är 4,5 meter i diameter och 5 meter djupa. Därefter var det dags för att ta hål i brunnarna och trycka in betongrör som är 1,5 meter i diameter. Den första tryckningen gjordes före jul och den andra efter nyår. Rören trycktes en sträcka 2 x 65 meter under järnvägsspåren och Köpingsvägen.

Försiktighetsåtgärder och bra samarbete

För att genomföra arbetet hade man vidtagit en del försiktighetsåtgärder. Det gällde att ha beredskap i samband med rörtryckningen. Man hade både spårvakter, mättekniker och tät kommunikation med Trafikverket för att slippa stoppa upp trafiken. Spårriktare fanns att transportera till platsen ifall något skulle hända med rälsen under arbetets gång.

– Trots en del utmaningar så gick jobbet bra. Det berodde på goda förberedelser, bra dialog med Trafikverket och bra entreprenörer, berättar Anders Glas.

– Det betyder att arbetet kan fortsätta. Just nu pågår spontnings-, rörläggning- och svetsarbeten, fortsätter Joakim Larsson som är byggledare i projektet. Fjärrvärmeledningar som förläggs är av storleken DN700 med ytterdiameter på 1000 mm.

Ett smart fuktlarmsystem följer med i ledningarna. Skulle det bli läckage på stålrören eller utifrån genom ytterhöljet på något sätt upptäcker systemet det automatisk eftersom övervakning dygnet runt är inkopplat. Mälarenergis larmtekniker kan då mäta fram med några meters noggrannhet var eventuell skada är lokaliserad. Tekniken används även på andra byggnationer av nya fjärrvärmeledningar i Västerås.