Viktiga val för en hållbar framtid

Mälarenergis vd Niklas Gunnar skriver sitt vd-ord i Mälarenergis hållbarhetsredovisning 2018 - Viktiga val för en hållbar framtid.

Idag skolstrejkar ungdomar över hela världen för klimatet, och makthavare som tidigare blundat – börjar ta klimatfrågan på allvar. Då känns det bra att vi på Mälarenergi redan har gjort viktiga val som hjälper oss och våra kunder att leva mer hållbart, skriver Mälarenergis vd Niklas Gunnar i Mälarenergis Hållbarhetsredovisning 2018.

Vi tänker göra allt vi kan för att skapa ett hållbart samhälle och vi tänker göra det tillsammans med våra kunder. Alla förstår att vi måste leva mer hållbart, men det räcker inte att tänka – vi måste agera också. Under 2018 har vi tagit flera steg för att driva på mot ökad hållbarhet.

Hållbar framtid Mälarenergi Västerås. Mälarenergis hållbarhetsredovisning 2018

Här hittar du all information om hur Mälarenergi arbetar med hållbarhet.

Miljövänligare vattenkraft

Ett steg vi tog blev mycket synligt när vi mitt i Västerås sänkte ner dammen framför Västerås Stadshus för att påbörja arbetet med en faunapassage, eller fisktrappa i vardagstal. Det är sällan vi har fått så mycket positiv respons och positiva frågor. Det är inte så ofta vårt hållbarhetsarbete syns så tydligt. En pusselbit i energibranschens utmaning att göra vattenkraften ännu mer miljövänlig är att vi under 2018 tillsammans med 7 andra energibolag har bildat Vattenkraftens miljöfond. Fonden är ett av energibranschens svar på den energiuppgörelse riksdagen gjorde för några år sedan.

Förnybara och återvunna bränslen år 2020

Ett annat steg vi tog redan 2017 var att börja bygga Block 7 i vårt kraftvärmeverk. Där kommer vi under 2019 att börja elda med återvunnet trä. Det betyder att det är mindre än ett år kvar till vi helt fasat ut olja och kol ur vår basproduktion. Då har vi inte bara tänkt hållbarhet – då har vi också på riktigt genomfört ett hållbart val.

Våra fjärrvärmekunder har på 20 år helt ställt om sin uppvärmning tillsammans med oss. Det har skett med hög komfort och tillgänglighet i världsklass. Vi behöver därför bli bättre på att berätta om det vi gör, så att vi tillsammans kan känna oss stolta och njuta av framgångarna. Om vi visar att vi menar allvar med vår resa mot ett hållbart samhälle kommer fler att vilja vara med.

Att bidra tillsammans är hållbart

Även om den energi vi producerar är förnybar kommer den inte att räcka till alla, inte om vi fortsätter leva som idag. Tillsammans måste vi bli mycket mer resurssnåla och dela med oss av vad vi har, vare sig det gäller prylar, tjänster eller energi. När det gäller energi så kommer våra nät och ledningar att spela en nyckelroll. Redan idag kan de som producerar mer el i sina solceller än vad de just för stunden konsumerar, sälja den vidare och skicka ut den i våra nät. Andra har spillvärme som de inte behöver i sin egen process men som grannen kan ha nytta av och ta vara på.

När flera kan använda våra nät och ledningar för att ta tillvara överskott och skicka det till andra uppstår ett fantastiskt system. Att vara självförsörjande är fint men att kunna bidra tillsammans med andra är ändå bättre.

Vi lever här

Mälarenergis produkter och tjänster bidrar till att alla vi som lever här i regionen kan leva hållbart. Tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners ska vi fortsätta arbetet med att utveckla framtidens hållbara samhälle. För vi lever här.

Niklas Gunnar
Vd och koncernchef Mälarenergi AB, februari 2019