Vi är först i Sverige med certifieringen Schysst elhandel!

Mälarenergi är först att få certifieringen Schysst elhandel.

Schysst elhandel är en certifiering som ska göra dig trygg i ditt val av elavtal. Som första företag i Sverige att bli certifierade kan vi garantera dig som kund en öppen och pålitlig elhandel. Något som är viktigt för oss på Mälarenergi – att vara schyssta och att du som kund känner dig trygg.

Schysst elhandel – en certifiering från Energiföretagen Sverige

Schysst elhandel innebär att våra kunder ska veta att de kan lita på oss. Tillsammans med två andra elhandelsföretag var Mälarenergi först ut med att få certifieringen som är framtagen av Energiföretagen Sverige. Vilket är ett bevis på att vi är med och driver branschen framåt. Energibranschen har sedan tidigare riktlinjer för hur det ska gå till att teckna elavtal. Men den här certifieringen ställer högre krav och ska göra det lättare för kunden att välja en trygg och pålitlig elleverantör.

– Certifieringen är en del av vår strategi att sätta kunden i fokus och göra dig trygg i ditt val av elavtal. Symbolen för schysst elhandel är en garanti för en öppen, transparent och pålitlig elhandel med tydliga avtal och villkor, säger Lars Nilsson, affärsområdeschef på Mälarenergi Elhandel.

Teckna ett schysst elavtal!

Att vara tydliga i alla elavtal och villkor är en självklarhet för oss på Mälarenergi. Vi ingår inte avtal med människor som visar tecken på att de inte förstår innebörden i avtalet. Vi upplyser om vilka rättigheter kunden har och ger tydlig och rätt information om priser.

Schysst elhandel innebär att det ska vara tydligt vad du köper och vad avtalet innebär. Det handlar bl a om att leva upp till följande kriterier:

  • särskild hänsyn tas till utsatta kunder
  • enkel och korrekt beskrivning av produkten
  • tydlig och rätt prisinformation
  • konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  • fullmaktshantering

Certifieringen ska öka förtroendet för branschen

Certifieringen sker av det oberoende och ackrediterade certifieringsföretaget DNVGL på uppdrag av Energiföretagen Sverige. Kriterierna är framtagna tillsammans med bland annat Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå och Energimarknadsinspektionen. DNVGL ansvarar för årliga revisioner och listan över certifierade företag kommer att publiceras på DNVGLs och Energiföretagen Sveriges webbplatser.

Här listar Energiföretagen Sverige 16 kundlöften som elhandelsföretag måste förbinda sig till att hålla för att få certifikatet Schysst elhandel.

Vill du veta med om hur elmarknaden fungerar?

Vad styr elpriset? Varför är Sverige uppdelat i fyra elområden? Det, och mycket annat finns här under rubriken Hur fungerar elmarknaden?