Se över ditt hus inför vintern

Se över ditt hus inför vintern.

Nu är hösten här och om ett par månader kan även vintern slå till. Regn och snömassor kan skapa onödiga skador på ditt hus. För att känna sig trygg är det bra att se över sitt hus inför vintern. Dels för att undvika onödiga skador, men även för att elkostnaderna inte ska skena iväg.

Täta fönster och dörrar

Tätningslister tappar sin effekt efter några år och behöver bytas ut. Har du självdrag ska dock luften komma in i fönstrets övre del. Otäta fönster och dörrar ger dig en högre uppvärmningskostnad. Passa på att göra jobbet medan det är skönt ute.

Byt belysning

När det blir mörkare ute vill vi lysa upp både utanför och inne i huset. Byt ut glödlamporna till LED-lampor som har låg energianvändning och lång hållbarhet.

Utjämnad Betalning

Med utjämnad betalning fördelar du dina elkostnader jämnt över hela året.  Ditt månadsbelopp baseras på din beräknade årsanvändning, som sedan delas på tolv. Skulle du öka eller minska din användning under året justeras beloppet vid en årlig avstämning. Du får sedan ett högre eller lägre månadsbelopp kommande år. Du anmäler dig enklast till Utjämnad betalning via Mitt Mälarenergi.

Undersök taket

Kontrollera och renovera eventuellt taket så det håller för snö, kyla och fukt. Inspektera takpannorna så att de ligger rätt och att ingen spruckit. En trasig takpanna kan innebära stora skador under vintern.

Kontrollera stuprören

Häll vatten i stuprören för att se att de inte är igenkorkade.

Kolla hängrännorna

Hängrännorna ska vara hela och rena inför vintern. Ta bort löv och mossa – annars kan smältvattnet stoppas upp. Har du haft dina hängrännor några år bör du kontrollera fallet. Det ska vara minst 2-3 millimeters vertikalt fall per meter. En hängränna på 7 meter ska ha ett fall på 14-21 millimeter.

Led bort vattnet

Skaffa utkastare, det vill säga förlängningar, till stuprören. Dessa leder bort stora vattenmängder från huset. När snön blir till smältvatten är det viktigt att inte få in vattenmassorna i grunden eller i källaren.

Dränera runt huset

Behöver det dräneras om runt huset för att undvika fuktskador? Gör du arbetet på senhösten eller vintern gör tjälen i marken att trädgården inte blir lika förstörd av tunga maskiner.

Skaffa sand

Snö och is innebär halkrisk. Se till att du har sand hemma och skaffa en bra snöskyffel innan snön vräker ner utanför fönstret.

Säkra ditt elpris i vinter

Har du idag ett elavtal med rörligt pris men känner dig osäker och orolig för dina elkostnader i vinter? Då kan du teckna ett fast pris i fyra månader från 1 december till 31 mars – en vinterprissäkring kort och gott. På vår webb tecknar du enkelt vinterprissäkring/fast pris 4 månader. Du kan självklart även höra av dig till oss på 021-395050 så hjälper vi dig per telefon.