Optimerad fjärrvärme ger nya tjänster inom infraservice

Molnlösningen Microsoft Azure ska optimera fjärrvärmeproduktionen och hjälpa Mälarenergi att skapa nya tjänster för infraservice.

Med hjälp av Microsofts molnetplattform Azure digitaliserar och automatiserar Mälarenergi fjärrvärmeproduktionen – till allas fördel.

Kunderna får infraservice med bättre och hållbara leveranser och nya tjänster. Som företag får vi en säkrare arbetsmiljö och en mer kostnadseffektiv produktion.

Molnlösning hjälper oss optimera fjärrvärme-produktionen

Henrik Wikström är projektledare för arbetet med att optimera fjärrvärmeproduktionen. Projektet kallas Smarta Flöden och är en del i det större arbetet med att skapa ett Stadens kontrollrum. Projekten är en del av Mälarenergis strategiska program och ligger till grund för Mälarenergis vision om infraservice i framtidens samhälle.

– Att optimera våra produktionsprocesser, distribution eller att bättre förstå våra kunders behov kräver kraftfulla digitala lösningar, säger Henrik. Microsoft Azure har de lösningar vi behöver samlade på ett ställe.

I projektet Smarta Flöden tittar vi på förbrukningsmöstret hos våra kunder. Vi har skapat användarprofiler för att förstå vilka visualiserings- och analysbehov verksamheten har. För att skapa prediktioner i projektet har vi tittat på disitributionstid, väder och socialt beteende. Mälarenergis nät är cirka 90 mil och från vår produktionsanläggning Kraftvärmeverket i Västerås ut till en slutkund i Surahammar kan det ta 15 timmar innan fjärrvärmevattnet når fram.

 

Smarta Flöden, Mälarenergi, Microsoft Azure, Optimera fjärrvärmeproduktionen, Infraservice

 

– Nu har vi ett lärandesystem som kan klara att hantera stora mängder data. Målet är att kunden ska kunna köpa en tjänst i form av behaglig inomhustemperatur som kan vara individuell. Vi kommer fortfarande att arbeta med infrastruktur men vi kommer att sälja tjänster i större utsträckning. Vi kallar det infraservice, säger Henrik.

Nyckeln till framgång – samarbete

Mälarenergi är en stor aktör i regionen. Vi leverera infraservice till både privat-, företagskunder och samhällsnytta. Flera livsviktiga samhällsfunktioner är beroende av att våra produkter och tjänster fungerar, därför tar vi den digitala tekniken ett steg vidare och integrerar den i vår infraservice. I det här projektet arbetar vi bland annat tillsammans med RICE SICS som är specialiserade på digitalisering, lärande system och statistik.

Planen nu är att först testa lärande system mot mätningar i realtid, för att 2019 arbeta fram ett lärande system som kan hantera hela Mälarenergiregionen.