Vi är som bäst när vi inte märks!

Tillgänglighet

Det viktigaste för oss är att leverera produkter och tjänster med god kvalitet utan avbrott dygnet runt och i alla väder.

För oss innebär hög tillgänglighet att arbeta förebyggande, ha beredskap och att kunna hantera risker och oförutsedda händelser på ett bra sätt. Hög tillgänglighet handlar också om att våra kunder ska kunna nå oss på det sätt som passar dem eller att möjliggöra att de själva kan uträtta ärenden eller få svar på frågor digitalt under hela dygnet.

Tillgänglighet – ett ständigt pågående arbete

Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera, automatisera och utveckla vår verksamhet på ett sätt som bidrar till ökad tillgänglighet. Tekniken hjälper oss att övervaka produktion och distribution för att bättre anpassa våra leveranser men också att förebygga avbrott och bidra med viktig information till löpande och förebyggande underhåll. Ett exempel på det sistnämnda är de årliga planerade revisionsstoppen av våra baspannor i Kraftvärmeverket. I och med dem säkrar vi tillgängligheten på fjärrvärme under den kallaste årstiden. Tekniken öppnar också nya vägar att kommunicera med våra kunder och att samverka med andra viktiga samhällsfunktioner.

Block 6 Kraftvärmeverket Västerås
Revision på pannor och utrustning vid Kraftvärmeverket är något vi gör varje sommar för att säkra anläggningen inför vintern.

Kabel i marken är bäst för kunderna

Mälarenergis elnätsområde sträcker sig över kommunerna Västerås, Köping, Arboga och Hallstahammar.  Varje år lägger vi elkablar i marken för att säkra nätet mot stormar och andra extrema väder.

Tillgänglighet i elnäten unden 2017 enligt Energimarknadsinspektionen.
Enligt Energimarknadsinspektionens rapport har den genomsnittliga årliga avbrottstiden varit kraftigt avvikande de år då större stormar har inträffat i Sverige, till exempel 2005 (Gudrun), 2007 (Per) och 2011 (Dagmar). SAID: Genomsnittlig avbrottstid för årets alla långa avbrott per kund och år

Tittar man i Energimarknadsinspektionens rapport Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2016 ser man tydligt att det är just extrema väder som är den största orsaken till längre avbrott. Idag är 85,5 % av Mälarenergis elnät förlagt i marken vilket har lett till kortare avbrottstider för kunderna. Den totala avbrottstiden i Mälarenergis elnät var 37 minuter/kund under 2017. En bra siffra jämfört med rikssnittet som låg på 119 min 2015 och 75 min för 2016.

Energimarknadsinspektionen är ännu inte klara med insamlingen av sifforna för 2017, där av inget jämförelsetal för året.


Läs mer om hur Mälarenergi arbetar med tillgänglighet.