Solceller – en enkel och kostnadseffektiv investering

Bostadsrättsföreningen Skogåsen - nöjda med sina solceller.

Att investera i solceller blir allt enklare och mer kostnadseffektivt. För företag och bostadsrättsföreningar är solceller en bra investering som inte bara minskar elkostnaderna, utan även stärker miljöprofilen. Mälarenergi designar solkraftsanläggningar som anpassas efter varje enskild kunds elanvändning och tak.

Därför ska du investera i solceller

Solel ger direkta miljövinster eftersom du drar nytta av naturens egna förnybara resurser. Ett investeringsargument för såväl lantbruk, bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner är att det stärker din miljöprofil. Solceller är dessutom en mycket bra ekonomisk investering, med förvånansvärt kort återbetalningstid på bara 8-15 år. De har en lång livslängd på 30-40 år med en effektgaranti på 25 år. En annan fördel är att solcellerna kräver minimalt med underhåll och att solelsproduktionen är helt tyst.

De senaste fyra åren har intresset för solceller ökat och i och med det har även priserna sjunkit. Sedan årsskiftet kan du även söka regeringens investeringsstöd på 30 procent. Alla kan söka stödet och det enda kravet är att installationen måste vara slutförd senast december 2020. Det gäller dock att vara ute i tid eftersom stödet är rambegränsat, det gäller med andra ord bara så länge regeringens avsatta pengar räcker. Privatpersoner har även möjlighet att nyttja rotavdrag vid solcellsinstallationer.

Det ska vara enkelt att skaffa solceller

Mälarenergi erbjuder kompletta solkraftsanläggningar till bostadsrättsföreningar och företag. Vi tar hand om allt från beställning till montering och installation, även hantering av bygglov och ansökan om bidrag. Dessutom beräknar vi den förväntade produktionen och tar fram en återbetalningskalkyl. Vi tar ett helhetsgrepp och kombinerar solelsproduktionen med andra energieffektiva lösningar. Allt skräddarsys efter dina unika förutsättningar. När anläggningen väl är uppe på ditt tak kan du enkelt hålla koll på drift och produktion via dator eller smartphone.

Privatpersoner kan enkelt välja mellan olika solpaket som inkluderar installation och möjlighet till nettodebitering, det vill säga att ”sälja” tillbaka eventuell överskottsel. Det senaste tillskottet i vårt solcellserbjudande är att det även finns möjlighet att ingå leasingavtal för solcellsanläggningar.

Bostadsrättsföreningen Skogåsen – en nöjd solcellskund

För två år sedan investerade bostadsrättsföreningen Skogåsen i solceller. Intresset väcktes när en styrelsemedlem besökte en fastighetsmässa där Mälarenergi höll ett föredrag om solel.

– Vi bjöd helt enkelt in Mälarenergi till ett styrelsemöte för att få veta mer. För oss handlar det om både ekonomi och miljö, och styrelsens uppgift är ju att hantera medlemmarnas pengar på bästa sätt. Vi såg direkt stora fördelar med att installera solpaneler. Hela byggprocessen var mycket smidig, solpanelerna kom upp på en dryg vecka och några dagar senare var alla kablar dragna till skåpet i källaren. Sedan var det bara att trycka på knappen, helt fantastiskt. Mälarenergi höll vad de lovat och lite till, säger Herbert Söderling, ordförande i bostadsrättsföreningen Skogåsen.

Bostadsrättsföreningen omfattar tre hus och huset i mitten har den optimala vinkeln mot solen. I det huset finns också föreningens tvättstuga, torkrum och värmecentral som kräver mycket gemensamhetsel. Den producerade solelen räcker mer än väl för att täcka gemensamhetselen i huset. Överskottet säljs sedan vidare till Mälarenergi genom en slutavräkning en gång per år.

– Under dessa två år har anläggningen varken krävt skötsel eller underhåll, och styrelsen följer ivrigt produktionen i appen SolarEdge. Första året gick exakt enligt beräkningen och gav ett värde motsvarande 30 000 kronor, att jämföra med lånekostnaden på knappt 6 000 kronor, säger Herbert Söderling, nöjt.

– Vi bygger bara nyckelfärdiga anläggningar där allt ingår. Eftersom en solcellsanläggning har lång livslängd, så bör man samtidigt fundera över om det finns behov att lägga om taket de närmaste åren, och i så fall göra en eventuell takrenovering samtidigt som panelerna installeras, avslutar Malin Strömgren, affärsutvecklare på Energitjänster hos Mälarenergi.