Nu tar vi krafttag för vattenmiljön i vattenkraftverken

Mälarenergis vattenkraftstation i Västerkvarn

Mälarenergi vill förbättra vattenmiljön i vattenkraftverken. Därför går vi nu samman med sju andra vattenkraftföretag och bildar Vattenkraftens Miljöfond AB. Tillsammans satsar vi 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att förbättra vattenmiljön i de svenska vattenkraftverken.

Vattenkraften är självklar i framtidens elsystem

Vattenkraften ska anpassas till moderna miljökrav och möjliggöra omställningen till ett elsystem baserat på 100 procent förnybar energi. Miljöfonden ska finansiera nödvändiga miljöåtgärder och verka för att vi ska nå både nationella och internationella miljömål. Insatserna ska också gynna fiske, turism och lokal utveckling.

Tillsammans står vi för 95 % av Sveriges vattenkraftproduktion

Företagen som ingår i Vattenkraftens Miljöfond AB är Mälarenergi, Fortum, Jämtkraft, Skellefteå Kraft, Statkraft, Tekniska verken i Linköping, Uniper och Vattenfall.  Tillsammans står vi för 95 procent av Sveriges vattenkraftproduktion så arbetet har stor relevans för miljövården.

vattenmiljö Mälarenergi Vattenkraftens Miljöfond
Vattenkraftens Miljöfond ska finansiera åtgärder för att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Måndagen den 23:e april skrev de åtta företagen på ett aktieägaravtal och går därmed från ord till handling.

Vattenkraftens Miljöfond kommer att handlägga ansökningar om ersättning, ta in medel från delägarna, sköta utbetalningar och informera om verksamheten. De vattenkrafts-producenter som behöver förbättra vattenmiljön kommer kunna ansöka om ersättning. Det kan handla om installation av faunapassager, intagsgaller och liknande åtgärder. I vissa fall kan det också handla om att en hel anläggning behöver rivas. Med den här lösningen som bygger på en solidarisk finansiering, blir de ekonomiska riskerna för de enskilda aktörerna mindre. Vattenkraftens Miljöfond beräknas kunna starta sitt arbete i början av 2019.

Mälarenergi arbetar aktivt med hållbarhet

Mälarenergi arbetar aktivt och transparant med hållbarhet. Sedan 2014 redovisar vi också vårt arbete i en årligt återkommande hållbarhetsredovisning som finns på malarenergi.se.

Inom vattenkraftsområdet har Mälarenergi redan genomfört flera större projekt för att förbättra vattenmiljön. 2015 startade Mälarenergi ett projekt med Länsstyrelsen i Västmanland och Sveriges Lantbruksuniversitet för att studera den biologiska mångfalden vid kraftstationen i Hedströmmen. Projektet handlade om att studera ”det mänskliga fotavtrycket i naturen” och vilka konsekvenser det får för olika arter, livsmiljöer och processer. Mälarenergi har också byggt fiskvägar i Hedströmmen vid Kallstena kraftstation.

Mälarenergi arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland och Sveriges Lantbruksuniversitet för att studera vattenmiljön vid Mälarenergis vattenkraftstation i Hedströmmen.
Forskarna från Sveriges Lantbruksuniversitet räknar öring i Hedströmmen i Skinnskatteberg.

Nyligen renoverade vi vår 100 år gamla kraftstation i Västerkvarn. Under ombyggnationen byggde vi en fiskväg samt ett helt nytt intag vid turbinerna. Intaget har fått en ny typ av galler och ny grindrensare som gör det möjligt för fisken att vandra förbi även där. Det här gör att fisken får tillgång till ytterligare ca 1 000 kvm lekyta.

Just nu arbetar vi med att bygga fiskvägar vid Turbinbron i Svartån i Västerås samt i Rällsälv i Örebro. Båda fiskvägarna ingår i det pågående EU-projektet Life IP.

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer runt om i Västmanland och Värmland. Flera av dem togs i drift redan under slutet av 1800-, början av 1900-talet och har ett kulturhistoriskt värde som vi är måna om att bevara. Alla våra privatkunder som tecknat elavtal med oss får el från vattenkraft.