Varför skiljer sig elpriserna åt i Norden?

AktuELt med Oskar - Vad händer med elpriset?

Elpriserna har varierat mycket i de Nordiska länderna under sommaren. Oskar Hellsing berättar om hur elpriserna har rört sig, och vilka elavtal som är attraktiva den närmaste tiden.