Optimering av transporter leder till minskade CO2-utsläpp

Mälarenergi har nått årets miljömål för CO2-utsläpp från transporter med råge. Den senaste uppföljningen visar att vi nu har nått ned till 65g CO2/km. Målet för 2015 var att utsläpp från vår egen fordonsflotta inte ska överstiga 95g CO2/km.

Varje dag sker en stor mängd transporter som är nödvändiga för att vår verksamhet ska fungera. Optimering av transporter är ett av våra viktigaste utvecklingsområden och något vi kommer att ha stort fokus på framöver. Att infraservicen är hållbar i alla led är väldigt viktigt för oss och det är jättekul att vi redan nu lyckats minska våra CO2-utsläpp med 30g/km. Arbetet har fokus på så effektiva transporter som möjligt med mål för ekonomi, nyttjandegrad, utsläpp och arbetsmiljö.

Mälarenergis poolbilar går på el

Redan idag går flera av våra poolbilar på el och fler kommer det bli. Vi arbetar också med att ersätta diesel med det nya drivmedlet EcoPar Bio. Utöver arbetet med våra egna fordon ska vi också följa upp hur våra leverantörer lever upp till våra krav och analyserar hur vi med god planering kan undvika tomma körningar. Vi ligger i startgroparna för att dra igång ett samarbete med tre av våra större entreprenörer som är Stena, U-schakt och Vafab Miljö för att också de ska arbeta aktivt med att effektivisera och minska CO2-utsläppen från sina transporter. Konkret innebär det att vi gör en nulägesanalys, skapar verktyg för mätmetoder för löpande uppföljning och sätter mål för förbättringar. Det är också viktigt att vi blir bättre på att följa upp de tuffa krav som vi ställer på våra entreprenörer i upphandlingar.
Vi ska också involvera och samarbeta med Västerås Stad inom ramen för deras Handlingsplan för fossilfria fordon i Västerås 2016 – 2020.

Ett samarbetsavtal med Vafab Miljö optimerar transporterna ytterligare

Ett stort steg i rätt riktning var när vi nyligen tecknade ett samarbetsavtal med Vafab Miljö kring transporter av avfallsbränsle och rejekt. Tidigare har Mälarenergi samarbetat med flera olika företag för hanteringen av olika restfraktioner, men i och med det nya samarbetet går ingen bil tom utan 25 containrar med olika innehåll cirkulerar som i ett lokalt integrerat kretslopp mellan Mälarenergi och Vafab Miljö.

Carina Färm, vd på VafabMiljö AB och Niklas Gunnar, värmechef Mälarenergi AB
Carina Färm, vd på VafabMiljö AB och Niklas Gunnar, värmechef Mälarenergi AB