5 år sedan invigning av Solparken

Invigning av Solparken av Anna-Karin Hatt och Ulla Persson

Den 5 februari 2014 blev Mälarenergi och Kraftpojkarna vägvisare in i framtiden! Då var det dags för invigning av Solparken – som än i idag är den största rörliga solelsparken i Sverige med en produktion av omkring 1 GWh per år. Parken ägs av Kraftpojkarna och Mälarenergi köper all el som produceras i parken.

5,5 GWh solel har producerats i Solparken sedan starten

Sedan starten har 5,5 GWh solel alstrats här. Samtidigt har parken inspirerat tusentals att satsa på hållbara energikällor. En mängd studiebesök har kommit till Solparken och vi har föreläst om solel och solpaneler för tusentals personer.

Energiminister Anna-Karin Hatt medverkade vid Solparkens invigning
Energiminister Anna-Karin Hatt medverkade vid invigning av Solparken

Solparken som ligger mellan Västerås och Enköping, täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter och här finns 92 solföljare.

2014, när solparken öppnade, var den störst i Sverige. Idag finns Sveriges största solpark, med en årlig kapacitet av 5GWh, i Göteborg. Den parken är dock inte rörlig. Bland Sveriges rörliga solparker är solparken i Västmanland fortfarande störst.

När har Solparken högst verkningsgrad

Den bästa dagen för solelsproduktion är en kall vårvinterdag. Då har solelen som högst verkningsgrad.  Många tror att de bästa förutsättningarna finns på sommaren, men det stämmer alltså inte.

Solföljarna i Solparken

Varje solföljare är 72 kvadratmeter och rymmer 36 solcellspaneler.  Varje solföljare är monterad med dubbla axlar, vilket gör att de kan följa solen och utnyttja solens strålar maximalt. Att använda rörliga solföljare gör dessutom att du får ut 42-43% mer energi än om de är stillastående.

Solenergi blir alltmer populärt

Allt fler väljer att installera solceller idag. Intresset ökar både hos privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Bakgrunden till att satsa på solenergi brukar dels handla om ett miljöintresse hos husägaren. Men solceller utgör också en långsiktig besparing, då solpaneler är i princip underhållsfria därför inte medför löpande kostnader efter installationen. Det har också funnits mycket förmånliga bidrag för den som väljer att installera solel.

Intresset för solpaneler i Sverige, märks tydligt i Västerås. Under hösten 2018 installerade till exempel en av Västerås största bostadsrättsföreningar, BRF Västerängen, solpaneler från Mälarenergi. Här finns nu Västerås största takmonterade solanläggning med 2 200 solpaneler på 17 av föreningens 34 tak. Flera andra bostadsrättsföreningar i Västerås har också valt att installera solceller från Mälarenergi, till exempel BRF Skogåsen.