Energibranschen är en framtidsbransch

Karin Ahlström och Lars Nilsson Mälarenergi deltar i Qraftsamling. Energibranschen är en framtidsbransch.

I januari startade den tredje omgången av Qraftsamling, ett program för att öka jämställdheten, mångfalden och attraktiviteten inom energibranschen. I år deltar Lars Nilsson, affärsområdeschef på Mälarenergi Elhandel samt Elena Tomás-Aparicio, produktionsoptimerare på Mälarenergis kraftvärmeverk.

Energibranschen är en framtidsbransch, men vi står inför stora utmaningar när det handlar om kompetensförsörjning. Qraftsamling är ett verktyg för att arbeta systematiskt för ökad mångfald och inkludering i branschen. Programmet leds av Karin Ahlström på uppdrag av Energiföretagen Sverige.

Omvänt mentorskap ska ge nya infallsvinklar

Elena Tomás-Aparicio, produktionsoptimerare på Mälarenergis kraftvärmeverk, är mentor i årets Qraftsamling. Nytt för i år är ett omvänt mentorskap där adepten är en chef med erfarenhet och mentorn är en ung person med utländsk bakgrund.
– Till en början var jag skeptisk till årets upplägg. Men tänker man på att syftet med mentorskapet är att hjälpa adepten med nya infallsvinklar, ställa kritiska frågor och agera bollplank, ja då är det logiskt, säger Elena.

Elena Tomás-Aparicio är mentor i Qraftsamling. Hon menar att energibranschen är en framtidsbransch.
Elena Tomás-Aparicio är produktionsoptimerare på Mälarenergis Kraftvärmeverk och är en av mentorerna i årets Qraftsamling.

Elena är född i Spanien och har även jobbat där under några år, så hon har mycket att dela med sig av när det gäller inkludering i det svenska samhället. Dessutom jobbar hon i en mansdominerad bransch. Man kan minst sagt säga att Elena är som klippt och skuren för mentorsrollen. Under året kommer Elena ha enskilda möten med sin adept och det är adepten som har den mer aktiva rollen och bestämmer vad de ska prata om.
– För min del är det en ära att vara med och få ta del av hur adepterna tänker om framtiden och vilka utmaningar de har framför sig, säger Elena entusiastiskt. Förhoppningsvis får jag också bidra med goda idéer, utvecklas både professionellt och personligt, få nya perspektiv och ha kul.

Vi måste dra nytta av varandras olikheter

Forskningen visar att arbetsplatser med blandade grupper, är mer innovativa och kreativa.
– Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet, säger Elena. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, särskilt i vår bransch där andel kvinnor generellt är låg och dessutom ännu lägre på ledande roller. Allt detta kan mätas. Men mångfald och inkludering är betydlig svårare och dessutom är det svårt att kvantifiera resultat på insatserna. När vi pratar om inkludering måste vi tänka på företagskultur och värderingar, fortsätter hon. Att dra nytta av varandras olikheter är en konst och förändringen måste ske för att vi ska komma framåt!

Mälarenergi sätter mål på mångfald och inkludering

Lars Nilssons roll i årets Qraftsamling är att verka som en förändrings-ledare och leda Mälarenergis aktiva och målstyrda mångfaldsarbete.
– Under året kommer vi att ta fram nya verktyg och rutiner för att jobba med bland annat mångfald. Jag ser jämställdhet, mångfald och inkludering som mycket mer än ett HR-projekt. Det är viktigt att vi aktivt jobbar med dessa frågor för att stärka Mälarenergis konkurrenskraft, varumärke och framtida kompetens- och chefsförsörjning. Genom att aktivt arbeta med frågorna kommer vi att nå våra mål.

Lina Öberg som är HR-chef på Mälarenergi håller med om att det historiskt varit HR som drivit dessa frågor. Qraftsamling ger förutsättningar och bidrar till att alla, från medarbetare till chef och ledning, tillsammans kan lyckas förändra branschen.
– Vi bär alla budskapet om att mångfald berikar och att inkludering är en självklarhet, förklarar Lina. Så initiativet Qraftsamling är inte bara bra, det är verkligen en viktig faktor för att vi som infraservicebolag ska lyckas med vår ambition att alltid bli lite bättre och göra skillnad där vi kan.

Arbetet för jämställdhet går framåt

Mälarenergi har satt mål på jämställdhet sedan 2012. Förra året skedde en stor förbättring avseende fördelningen mellan kvinnor och män bland nyanställda, då vi äntligen nådde 40 % kvinnor och 60 % män. Det är en stor förbättring från 2017 då fördelningen var 20 % kvinnor och 80 % män. Läs mer om Mälarenergis arbete med jämställdhet och mångfald.

Energibranschen är en framtidsbransch

För att Mälarenergi ska överleva måste ledarna inse hur viktigt det är att ha medarbetare som speglar samhället. Genom digitalisering och AI blir branschen konkurrenskraftigare och smartare, så för att locka rätt kompetens behöver vi ta tag i det här nu, avslutar Elena.

Läs mer om hur Mälarenergi arbetar för framtidens samhälle.