Man kan göra vad som helst med automation

Mälarenergi arbetar strategiskt med automation. Ett första steg har varit att regleroptimera luftningen av biobassängerna på avloppsreningsverket.

Med automation kan vi effektivisera våra processer betydligt och spara både tid, pengar och miljö. I förlängningen kan det också leda till nya affärer.

Tilda Nordin är automationsexpert inom processautomation i Mälarenergis strategiska automationsprojekt. Till vardags är hon projektledare på Mälarenergis affärsområde Värme. I rollen som automationsexpert letade hon efter ett praktiskt exempel för att visa hur man på ett relativt enkelt sätt kan göra stora effektiviseringar. Att regleroptimera luftningen i reningsverkets biobassänger var ett jättebra exempel.

Luftning är energikrävande

– Vi har länge vetat att det går att spara både energi och miljö samtidigt som vi får bättre ekonomi, berättar Anna Lindkvist, chef på Kungsängsverket. Men vi har så väldigt mycket att göra hela tiden och arbetet kräver en projektplan. Både för att genomföra själva effektiviseringen och för att sedan förvalta arbetet. Det kräver både rätt kompetens och fortlöpande arbete. Tilda har arbetat med optimeringen tillsammans med Thomas Frostlid, systemtekniker och Andreas Nilsson, process- och utvecklingsingenjör. De är tre engagerade eldsjälar som brinner för både miljö och snabba resultat.

I filmen säger du Tilda att man kan göra nästan vad som helst med automation, hur menar du då?

– Automation är ju ett oerhört brett område. I automationsprojektet används begreppet automation om allt från digitalisering av administrativa arbetsmoment, som tex fakturering, via avancerad dataanalys, produktionsplanering, nätövervakning, till processautomation, som styrningen av Kraftvärmeverkets Block 6 eller reningsverket. Men en förutsättning för att man ska kunna göra nånting alls, är att man har långsiktiga mål, rätt kompetens, rätt arbetsprocesser och rätt dokumentation på plats. Att man vet vad man håller på med helt enkelt. Det är därför jättekul att Mälarenergi satsar så stort på automation.

Automation ger positiva effekter för Mälarenergi

– För Mälarenergi kommer det här leda till att vi kan effektivisera våra processer betydligt, och spara både tid, pengar och miljö. I förlängningen kan det också leda till nya affärer. För mig personligen är det roligt att få inblick i fler av Mälarenergis verksamheter och att få samarbeta med andra affärsområden och dotterbolag i koncernen. Det ger mig också möjlighet att jobba med det jag tycker är allra roligast, nämligen processautomation och regleroptimering!