Mälarenergi deltar i projektet Smarta elnät – för vem?

Tjänster kring solceller skulle kunna utvecklas i projektet Smarta elnät - för vem?

Mälarenergi elnät deltar inom sitt program 2 Smart i en större studie om hushållens roll för att förverkliga smarta elnät. Projektet utförs av Kungliga Tekniska Högskolan.

Studien kallas ”Smarta elnät – för vem?” och syftet är att öka kunskapen om hushållens roll och behov av tjänster som ett smart elnät kan bidra till och förverkliga.

Ett önskat resultat är att energibolagen efter avslutat projekt har en större förståelse för att kunna utveckla nya tjänster och produkter för kunderna. Man hoppas också att detta ska bidra till att ingenjörsutbildningar förses med nytt utbildningsmaterial som handlar om att fokusera på nyttan för slutanvändaren, nämligen kunden.

Mälarenergi Elnät är en av medfinansiärerna till denna forskningsstudie tillsammans med bland annat Vattenfall, Skellefteå kraft elnät, Uppsala Universitetet samt Energiforsk. Projektet leds av Kungliga Tekniska Högskolan och ska pågå till slutet av 2017.