Automation

Vi ser att automatisering är en förutsättning för ett hållbart samhälle och en framgångsfaktor som har stor potential att effektivisera vår verksamhet samtidigt som det skulle vara till stor nytta för våra kunder. Hur Mälarenergi satsar på automation kan du läsa på https://www.malarenergi.se/sv/om-malarenergi/

DiME – ett forum för innovation och nya kunderbjudanden

För att generera nya idéer och innovativa digitala tjänster har Mälarenergi skapat forumet DiME – digitalt innovationsforum Mälarenergi. Forumet är en del av Mälarenergis strategiska program. Programmet rymmer nio strategiska projekt som tillsammans syftar till att göra Mälarenergi till det ledande infraseviceföretaget och förbereda regionen för framtidens samhälle. Nya arbetssätt föder nya idéer Forumet DiME leds av Cecilia Johansson […]

Av Mälarenergi AB 24 november, 2017 i , , , ,


Frukostseminarium i Almedalen: Stadens kontrollrum

Mälarenergi bjuder in till frukostseminarium under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan bjuder Mälarenergi tillsammans med ABB, GE, Telia och Västerås stad in till ett frukostseminarium: Stadens kontrollrum – en möjliggörare för den livskraftiga staden. Dag: Tisdagen den 4/7 Tid: Kl. 08:15 – 09:00 Plats: Teatersalongen, Teaterbåten i Visby hamn Vi bjuder på frukostfralla och kaffe! Stadens kontrollrum – en möjliggörare för den livskraftiga staden Samhället blir allt känsligare för […]

Av Mälarenergi AB 27 juni, 2017 i , , , , , , ,


Mälarenergi arbetar strategiskt med automation. Ett första steg har varit att regleroptimera luftningen av biobassängerna på avloppsreningsverket.

Man kan göra vad som helst med automation

Med automation kan vi effektivisera våra processer betydligt och spara både tid, pengar och miljö. I förlängningen kan det också leda till nya affärer. Tilda Nordin är automationsexpert inom processautomation i Mälarenergis strategiska automationsprojekt. Till vardags är hon projektledare på Mälarenergis affärsområde Värme. I rollen som automationsexpert letade hon efter ett praktiskt exempel för att visa hur man på ett relativt enkelt sätt […]

Av Mälarenergi AB 27 januari, 2017 i , ,


Block 6 Kraftvärmeverket Västerås

Automation Expo hålls på Mälarenergi den 15 juni

Automation Region bjuder in till Automation Expo som denna gång hålls på Mälarenergi. Vi kommer bjuda på en spännande resa  in i företagets framtida strategier  och bjuder sedan på en tur genom världens största waste to energy-anläggning. Inbjudan Automation Expo Under expot kommer Mälarenergi berätta om hur de tar sig an framtidens utmaningar och trendspanar […]

Av Mälarenergi AB 31 maj, 2016 i , , ,


Mälarenergi ingår i forskningsprojektet Smarta flöden för optimerad produktion av fjärrvärme.

Ny automationsstrategi för framtidens samhälle

I april tog Mälarenergi beslut om en ny automationsstrategi med fokus på kompetensutveckling, arbetssätt och IT-verktyg. Strategin är ett led i Mälarenergis stora utvecklingsarbete som ska ta koncernen från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag. Automationsstrategin, som sträcker sig fram till 2019, går ut på att automatisera processer, distribution, produktion, kundservice […]

Av Mälarenergi AB 12 maj, 2016 i


Med automation ska vi effektivisera infraservicen

Stig Olaisen leder arbetet med automation vilket bland annat innebär att integrera Internet of Things i Mälarenergis infraserviceverksamhet. – Vi ska automatisera processer, distribution och produktion för att skapa förutsättningar för en samordnad effektivisering. Vi måste göra tekniken till vardag och utnyttja den potential som finns i vårt ständigt uppkopplade samhälle eller Internet of Things. […]

Av Mälarenergi AB 18 november, 2015 i , , ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera