Den stora skogsbranden – Skog blir fjärrvärme och el

Elsdskadat timmer från den stora skogsbranden

Under den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 brandskadades mycket skog. Uppskattningsvis 13 800 hektar. Efter branden tog Mälarenergi  emot både cellulosaflis och brandskadat timmer. Det har använts som biobränsle på kraftvärmeverket.

Cellulosaflis som inte kan användas av cellulosaindustrin på grund av risk för sot har tagits tillvara i Mälarenergis biobränslepanna, där det omvandlas till fjärrvärme och el. Cirka 89 000 kubikmeter cellulosaflis har tagits emot från sågarna i Karbenning, Krylbo, Säter och Skinnskatteberg.

Brandskadat timmer

Mälarenergi har även tagit emot brandskadat timmer och klenare ved som inte har kunnat sågas och användas av träindustrin. Under våren och sommaren 2015 kommer man att ha tagit emot bränsle­ ved motsvarande 65 000 kubikmeter flis.

Den stora skogsbranden

Den stora skogsbranden i Västmanland pågick i juli-augusti 2014. Det var en gnista från en skogsmaskin som startade branden. Efteråt skapades naturreservatet Hälleskogsbrännan.