Digitaliserad energianvändning för att bygga Fjärrvärme 2.0 i Västerås

Kraftvärmeverket Västerås

Uppkopplade och energieffektiva bostadsfastigheter är en viktig del i utvecklingen av det Mälarenergi kallar för Fjärrvärme 2.0. Därför inleder Mälarenergi nu ett projekt tillsammans med teknikbolaget Egain som ska använda deras AI-lösning för att få en jämnare energiproduktion, vilket är bra både för miljön och produktionen.

Om man kan förutse precis när en viss mängd fjärrvärme krävs för att värma upp en viss fastighet kan man också optimera produktionen, något som ger både miljö- och kapacitetsmässiga fördelar för Mälarenergi. En viktig aspekt inom Mälarenergis arbete kring Fjärrvärme 2.0.

Projektet som nu startar är ett samarbete mellan Mälarenergi och SaaS-leverantören Egain. De kommer att leverera proaktiv och smart drift- och energioptimering med hjälp av sin tjänst Edge till flera av kommunens fastigheter. Den AI-baserade optimeringen kompletteras med IoT-teknik i form av sensorer för mätning av inomhusklimat och systemtemperaturer. Dessutom kommer funktion för effektbalansering aktiveras, där förutseende algoritmer ser till att kapa toppar i fjärrvärmedistributionen under årets riktigt kalla dygn, för att på så vis erbjuda en möjlighet för Mälarenergi att balansera sin leverans av fjärrvärme ut till fastigheterna.

Smarta verktyg och artificiell intelligens för att uppnå Fjärrvärme 2.0

Joacim Sundqvist, energistrateg på Mälarenergi berättar:
– För oss på Mälarenergi har vi satt upp ett projekt som vi kallar Fjärrvärme 2.0 som handlar om hur vi vill att framtidens Mälarenergi skall ha för roll i samhället. Vi tror att det handlar om fler saker än att enbart leverera energi och vi vill komma närmare våra slutkunder och de fastigheter som vi levererar energi till. Vägen dit går genom digitalisering med smarta system och verktyg för optimerad energianvändning i stor skala. Trots att Mälarenergi inte längre använder fossila bränslen i energiproduktionen så är det viktigt att minska spetseffekt i systemet. Minskar vi spetseffekten kan vi öka vår kraftvärmeproduktion.

Förutom att leverera sin proaktiva AI-baserade styralgoritm för energioptimering kommer Egain även att koppla på sin funktion för effektstyrning, Peak Control, som går ut på att förutse när effekttoppar kommer uppstå i fjärrvärmenätet, framför allt under riktigt kalla dygn under vinterhalvåret. Genom att utnyttja AI och miljontals datapunkter kan Egains system automatiskt förutse när en effekttopp kommer ske, och funktionen kan då arbeta proaktivt och förse en byggnad med energi före- och efter de kallaste timmarna för att på så vis säkerställa minimal påverkan på inomhusklimatet och samtidigt hjälpa till att balansera nätet.

– Vi är glada över att kunna bistå Mälarenergi i deras digitaliseringsarbete inom ramen för Fjärrvärme 2.0. Fördelarna med att arbeta med att kapa effekttoppar är många, både för energibolaget och fastighetsägaren och inte minst på samhällsnivå där effekttoppar idag kan medföra att energibolag tvingas använda dyr, och i vissa fall även fossila värmekällor på spetsen för att täcka behovet i staden under riktigt kalla dygn. Detta är något som kan undvikas med stora miljövinster som en positiv effekt, om vi med hjälp av digitala verktyg och system kan bidra till att motverka att effekttoppar uppstår vilket rimmar bra med Mälarenergis arbete kring Fjärrvärme 2.0, säger Martin Eksberg, Head of Business Sverige på Egain Group.

Kraftvärmeverket Västerås