Varför stiger elpriset?

Visst har det varit skönt med en torr och varm sommar? Men bristen på regn på rätt ställen har också medfört att vi nu har ett ganska stort hydrologiskt underskott i Norden – och fallande nivåer i vattenmagasinen bidrar till stigande elpriser. 

Sol, regn och vind påverkar elpriset

Priset på el sätts i balans mellan utbud och efterfrågan som i sin tur påverkas av flera olika faktorer. Just nu är elpriset högre än normalt, vilket bland annat beror på att sommaren var så pass torr och varm. När nivåerna i de hydrologiska resurserna faller blir vattenproducenterna mer och mer försiktiga att producera för att inte riskera tomma magasin under vintern, och den minskade tillgången till vattenkraft får priset att stiga. Det har även varit ett år med väldigt lite vind, och trots en fortsatt kraftig vindkraftsutbyggnad har vindkraften inte kunnat bidra till att pressa ner elpriset i någon större utsträckning.

Ökad efterfrågan och stigande råvarupriser får elpriset att stiga

Efterfrågan på el (elförbrukningen) är högre än förra sommaren, mycket tack vare ett bättre läge konjunkturmässigt. Återhämtningen i världsekonomin efter pandemin har lett till kraftigt stigande priser på råvaror som kol och gas, vilket i sin tur även har fått elpriserna i Europa att stiga. Prisökningarna påverkar såklart också Norden eftersom det nordiska kraftsystemet är tätt sammankopplat med det europeiska. Nordiska elpriser påverkas i stor utsträckning av den europeiska prisutvecklingen eftersom vi exporterar och importerar el via överföringsförbindelser med Tyskland, Baltikum, Polen, Nederländerna och nu även Storbritannien. Och i ett läge med låga nivåer i hydrologiska resurser i Norden blir det nordiska elpriset än mer sammankopplat med de höga elpriserna i Europa.

Vad får du som kund betala?

Björn Lundkvist
Björn Lundkvist

-Det du som konsument får betala, om du har ett rörligt elavtal, sätts efter det som vi i elbranschen kallar spotpris. Spotpriset är helt enkelt det pris som vi elleverantörer köper in el för, och det styrs av efterfrågan och tillgång på el för nästkommande dygn, förklarar Björn Lundkvist, avdelningschef på Mälarenergi.

-På grund av det hydrologiska underskottet och de kraftigt stigande råvarupriserna har spotpriset nu kommit upp till väldigt höga nivåer, de högsta sedan 2018 då vi också hade en väldigt torr och varm sommar. Under förra året hade vi däremot ovanligt låga elpriser på grund av pandemin och extremt blött väder. Nu ser vi, som sagt, en kraftig prisökning, men om vi får ett blötare väder under hösten skulle priserna kunna gå ner till mer normala nivåer igen.

Hur kan du påverka ditt elpris?

Enligt Björn Lundkvist är skillnaden i kostnad för de flesta hushåll inte dramatisk till följd av de högre priserna på el. Men för den som till exempel har en eluppvärmd villa kan det förstås bli en större kostnadsökning. Det kan vara bra att tänka på att man är mindre priskänslig om man värmer upp sitt hus med fjärrvärme, och om man väljer att teckna elavtal med fast elpris. Om du väljer att teckna elavtal hos oss kan du alltid vara trygg med ditt val. Vi är stolta över att att vara certifierade med Schysst elhandel. Ett annat sätt att få ner dina elkostnader är att använda elen smart. Kolla in våra tips!

Du vet väl om att elhandel endast utgör ca 30% av din totala elkostnad? Här kan du läsa mer om vad den totala kostnaden består av.