Ta en promenad i Johannisbergs våtmarkspark

Utsikten över Johannisbergs våtmarkspark i solnedgången

Johannisbergs våtmarkspark är det senaste vattenrenade rekreationsområdet i Västerås och invigdes den 12 oktober 2021. Parken är 14,5 hektar stor, vilket motsvarar ungefär 20 fotbollsplaner och har flera dammar, gångstråk, bänkar, en grillplats och en utsiktsplats över hela området.

Renar dagvattnet innan det når Mälaren

Parken är främst till för att rena vattnet från Kapellbäcken som rinner från Västerås västra delar. Tidigare har dagvattnet i bäcken tagit med sig föroreningar från bland annat E18 ner i Mälaren. I den nya våtmarksparken renas nu dagvattnet naturligt från tungmetaller och andra gifter innan det når Mälaren.

Såhär fungerar den naturliga vattenreningen i Johannisbergs våtmarkspark:

 1. Dagvatten från Kapellbäcken pumpas upp ett par meter till dammarna i parken. Maximalt kan det pumpas in ca 700 liter per sekunden.
 2. Med hjälp av självfallet rinner dagvattnet sakta genom dammarna i parken.
 3. Under dagvattnets resa genom de olika dammarna kommer partiklar att sjunka till botten, även kallat sedimentering. I partiklar finns bundna föroreningar och de fastnar på botten istället för att fortsätta vidare med vattnet.
 4. Växter i och runt vattnet tar upp näring från vattnet och binder fosfor istället för att fosforn ska följa med ut i Mälaren.
 5. Slutligen finns det även bakterier och likande i vattnet som kan äta upp vissa oljor som ligger på vattenytan innan det rinner vidare ut i Mälaren.

Våtmarksparken är en plats för biologiskmångfald

Parken är inte bara tänkt att rena dagvatten innan det når Mälaren, utan även öka den biologiska mångfalden på platsen. I parken kommer du att kunna hitta fågelholkar, fladdermusholkar, insektshotell i stockar, groddjur i vatten och förhoppningsvis en hel del andra djur och arter allt eftersom att parken utvecklas. När parken byggdes har den biologiska mångfalden alltid prioriteras. Det är bland annat därför parken inte har någon belysning, för att fladdermöss och ugglor ska trivas i området.

Promenad på gångstråken i våtmarksparken

En plats för rekreation och lärande

För de som vill letar efter en plats för rekreation eller de barn som är nyfikna på att spana efter djur och insekter är Johannisbergs våtmarksparken en helt perfekt plats. Förutom att det finns ett fint gångstråk runt dammarna finns även flertalet bänkar, grönytor och en grillplats. Det finns även ett flertal broar och en brygga att spana ner i dammarna från. Förhoppningen är även att parken ska bli ett perfekt utflyktsmål för skolklasser som just vill lära sig mer om den biologiska mångfalden.

Bryggan ut i en av dammarna

Vad är Johannisbergs våtmarkspark?

Johannisbergs våtmarkspark är en del i EU-projektet Life Rich Waters och har genomförs gemensamt mellan Mälarenergi och Västerås stad. Mälarenergi ansvarar för vattendelarna i projektet och staden för parkdelen och för att skapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Fakta om Johannisbergs våtmarkspark

 • Parken är 14,5 hektar stor. Det lika stort som ca 1450 trerumslägenheter.
 • Maximalt kan 700 liter vatten i sekunden pumpas in från Kapellbäcken.
 • Vattenytan i parken är 6,9 hektar. Det motsvaren en yta på ca 690 trerumslägenheter.
 • Av de drygt 63 000 m3 massor som schaktats har inga lämnat området.
 • När all växtlighet är på plats kommer sträckan runt alla dammar vara ca 1,5 km.
 • I parken kommer ni kunna hitta 15 fågelholkar, 6 fladdermössholkar och många andra insatser för att gynna biologin.
 • I parken finns det just nu 15 stycken papperskorgar, flertalet bänkar och en grillplats.

Flera vattenfrämjande åtgärder i Västerås

I Västerås arbetar Mälarenergi aktivt att förbättra Mälarens hälsa och sedan tidigare finns Hamre våtmarkspark som invigdes 2018 och varit ett uppskattat strövområde för Västeråsarna. Även vid Lögarängen finns sedan våren 2021 en reningsanläggning som renar dagvattnet från stadskärnan innan det når Mälaren.