DiME – ett forum för innovation och nya kunderbjudanden

För att generera nya idéer och innovativa digitala tjänster har Mälarenergi skapat forumet DiME – digitalt innovationsforum Mälarenergi.

Forumet är en del av Mälarenergis strategiska program. Programmet rymmer nio strategiska projekt som tillsammans syftar till att göra Mälarenergi till det ledande infraseviceföretaget och förbereda regionen för framtidens samhälle.

Nya arbetssätt föder nya idéer

Forumet DiME leds av Cecilia Johansson och Jenny Lindmark, båda projektledare på Mälarenergi. Grupperna består av inbjudna medarbetare från olika delar av koncernen som tillsammans ska utveckla Mälarenergis erbjudande till kund utifrån digitalisering.

DiME- Digitalt innovationsforum Mälarenergi

2 gånger per år startar vi upp en ny omgång där vi går från ett ordnat kaos till ett eller flera konkreta värdeerbjudande. Inför varje omgång bjuds nya medarbetare från hela koncernen in och vi träffas för att lära känna varandra, skapa ett gemensamt nuläge och därefter komma på en massa bra idéer.

-Det här är ett nytt sätt att arbeta för oss på Mälarenergi, säger Cecilia Johansson. Det mesta av det vi gör idag sker digitalt och många tjänster är automatiserade. Här behöver vi ligga i framkant både när det gäller Mälarenergis erbjudanden till kund men också i våra egna processer.

Workshops har resulterat i flera värdeerbjudanden

Vi startade upp DiME under våren och är nu inne på omgång nummer två. Vi har arbetat med frågeställningar som ”Hur kan Mälarenergi vara konkurrenskraftig och skapa långsiktig lönsamhet genom digitalisering?” och ”Hur kan vi digitalisera vår verksamhet för att ge mervärde till kunden?”

Kreativa övningar och brainstorming har resulterat i en mängd olika idéer som deltagarna sedan har analyserat och tydliggjort som värdeerbjudanden.

DiME- Digitalt innovationsforum Mälarenergi

-Av dessa värdeerbjudanden har forumet prioriterat ett antal som vi nu arbetar vidare med vilket är jättekul, säger Jenny Lindmark. Alla erbjudanden bygger på att vi ska bli mer digitala och kommer absolut stärka Mälarenergis affärer och produktutbud.