På söndag ska du tänka lite extra på hur bra det är att ha en toalett

Den 19 november uppmärksammar Mälarenergi den av FN instiftade Världstoalettdagen. Ett av FNs golabala mål är att lösa den globala sanitetskrisen senast 2030.

1908 installerades de första vattenklosetterna i Västerås – 29 stycken. 15 av dem fanns på Stadshotellet och det sägs att människor stod i kö för att få se dem. I Sverige har vi alltså haft tillgång till toaletter i över 100 år. I andra delar av världen är det inte riktigt så.

Världstoalettdagen som firas nu på söndag den 19 november är en årlig FN-dag med syfte att uppmärksamma hur livsavgörande det är med toaletter. Ett av FNs globala mål är att lösa den globala sanitetskrisen senast 2030. Tillgång till rent vatten,  säkra toaletter och möjlighet att tvätta sig har bevisad positiv effekt på livslängd, fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, utbildning och livskvalitet. Visste du till exempel att fler människor har tillgång till en mobiltelefon än till en toalett?

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling.
Världens ledare har förbundit sig att uppnå dessa 17 mål till år 2030. Mål nummer 6 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling.

Det du spolar ner i avloppet kan hamna i Mälaren

I Sverige tycker vi ofta att det är självklart att alla har tillgång till rent vatten och en toalett. Vi har bra reningsverk, så bra att många verkar tänka att det går att spola ner nästan vad som helst i avloppen. Det gör det inte. Mycket av det som hamnar i våra avlopp hör inte hemma där utan borde återvinnas eller kastas i en papperskorg istället. Att rensa och rena allt som spolas ner, och orsakar stopp i ledningsnät och pumpar, tar stora resurser i anspråk. För trots att vi har riktigt bra reningsverk och digitala system för att tidigt kunna upptäcka föroreningar, så finns det saker vi inte kan rena. Färg, lösningsmedel, snus och mediciner är exempel på sådana.

10 saker som inte ska ner i avloppet

I Västerås är vi stolta över vårt goda vatten och närheten till Mälaren. Mälaren är vårt andningshål. Vi promenerar längs strandkanten, vi badar, fiskar, seglar och åker skridskor på den. Och vi tar vårt vatten från den. Tillsammans är vi två miljoner människor som är beroende av Mälaren som dricksvattentäkt. Därför är det viktigt att vi tänker en extra gång på vad vi spolar ner i våra avlopp.

 

På Mälarenergis sida Älska Mälaren finns mer information om hur du undviker att #fulspola.