Fiskarna är nöjda med faunapassagen i Västerås

Faunapassage asp 95 cm

– Mälarenergis faunapassage vid Turbinhuset i Västerås har fungerat bättre än vad jag vågade hoppas på, säger Johan Lind, projektledare Mälarenergi Vattenkraft. Massor av fiskar har passerat våra fiskkameror och där ibland den rödlistade aspen. På vissa ställen har det varit fullt med rom.

Vi kan summera premiärsäsongen med att titta in på fiskdata.se. Där syns det tydligt att faunapassagen har varit väldigt lyckad och att flera arter har passerat och lekt i passagen. Hittills i år har 806 fiskar simmat upp i rännan. På fiskdata.se går det att se fiskar och data från flera faunapassager i landet.

 

Fiskarna är nöjda med faunapassagen i Västerås
Den här aspen simmade upp i passagen vid Turbinbron i Västerås och mäter hela 95 centimeter. Se fler fiskar på fiskdata.se.

– Under året har vi sett flera väldigt stora aspar som passerat fiskkameran, en på 95 cm och en på 85 cm vilket är jättekul, säger Johan Lind. Faunapassagen har bidragit till den biologiska mångfalden, men också blivit en uppskattad del av stadsbilden.

Vilka fiskar simmar i faunapassagen?

En faunapassage gör det möjligt för vandringsfisk som asp, öring och ål att ta sig förbi hinder som en vattenkraftsdamm utgör. Men det kan även vara en livsmiljö för arter som flodpärlmussla och öring som trivs i strömmande vatten med stenig botten.

I en faunapassagen trivs fiskarna öring, asp och ål. Mälarenergi
Illustration: Wilhelm von Wright

Flodpärlmusslan är ett ryggradslöst djur som kan bli över 100 år. Den äldsta som hittats var 256 år gammal! Musslan är beroende av Öringen för att överleva. Under ett stadium i sin utveckling lever den som parasit på gälarna hos unga öringar eller laxar. Efter 9-11 månader då den vuxit till sig släpper den taget om sin värdfisk och fortsätter sitt liv på botten. Endast en av 100 000 larver beräknas överleva den delen i musslans utveckling. När vi bygger faunapassager kan öring och lax vandra genom vattendragen och därför gynnas också flodpärlmusslan av passagerna.

Flodpärlmusslan gynnas av faunapassager. Fiskar simmar också där.
Den äldsta flodpärlmusslan som hittats var 256 år gammal. Flodpärlmusslan trivs i strömmande och näringsfattiga vattendrag. Den hotades historiskt av pärlfiske som numera är förbjudet. Idag är den hotad av skogsbruk och försurning. Illustration: Anna Erlandsson

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer

Turbinhuset byggdes 1891 och kallas ofta Västerås vagga. Nu ska Mälarenergi och västerås stad bygga en fiskväg i dammen.

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland. Kraftstationen vid Turbinbron byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, vilket var avgörande för att ABB (tidigare ASEA) skulle etablera sig just här. 1996 renoverades stationen och två nya aggregat installerades. De har en effekt på 150 kW, producerar 0,4 GWh energi per år. Fallhöjden är 3,6 meter. Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el samtidigt som den fungerar som ett museum. Med faunapassagen får fiskarna återigen möjlighet att vandra förbi dammen.

Läs mer om elavtal  med 100% vattenkraft.

Vad är LIFE IP Rich Waters?

Mälarenergis faunapassager vid Turbinbron, Östtuna och Rällsälv ingår alla i Life IP Rich Waters – ett EU-finansierat projekt med mål att förbättra vårt vatten, där fria vandringsvägar för fisk är ett viktigt tema. Det är Sveriges största projekt för bättre vatten, där 35 myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund samarbetar.