Lina Öberg är årets personaldirektör inom employer branding

Mälarenergis HR-chef Lina Öberg blev i år utnämnd till årets personaldirektör för sitt framstående arbete inom employer branding av Universeum.

Varje år delar Universum ut pris till människor och organisationer som varit framstående inom just employer branding. I år gick priset – årets personaldirektör till Mälarenergis HR-chef Lina Öberg. Vinnarna utses av en jury bestående av personer med stor kännedom om marknaden och insyn i de aktuella företagen och organisationerna.

Universums motivering till utnämningen lyder:
”Årets Personaldirektör är en person som framgångsrikt arbetat mot en gemensam framåtanda utan att tappa företagets grundläggande värdegrunder. Hon besitter förmåga att stärka den interna kulturen och bidra till en positiv atmosfär, samtidigt som hon bibehåller företagets fokus på att ständigt ligga i framkant och utvecklas. Hennes moderna och genuina approach bidrar på så sätt till den positiva stämning vi alla vill ha på en arbetsplats”.

 

Mälarenergis HR-chef Lina Öberg blev Årets personaldirektör inom employer branding.
Mälarenergis HR-chef Lina Öberg blev Årets personaldirektör inom employer branding. Som en framgångsfaktor för utmärkelsen lyfter hon vikten av ett gott samarbete mellan HR och Kommunikation tillsammans med organisationens starka drivkraft i dessa frågor.

 

– Jag är naturligtvis mycket glad och stolt över priset och att Mälarenergis arbete uppmärksammas på det här sättet. Vi har förmånen att arbeta i en koncern, där man förstår värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke och hur det bidrar till vår framgång. Vi vet att medarbetare som blir sedda, hörda och bekräftade trivs och presterar bättre. Tar vi hand om våra medarbetare så attraherar vi också framtidens medarbetare. Alla våra medarbetare är bärare av detta och visar det genom sin vilja och sitt engagemang för att utveckla och utvecklas med Mälarenergi, säger Lina Öberg HR-chef Mälarenergi.

Kompetens är nyckeln för att hantera förändring

2013 påbörjade Mälarenergi ett omfattande strategiarbete för att påbörja resan mot att bli det ledande infraserviceföretaget. Utifrån en strategisk nyckelfråga ”Hur kan Mälarenergi vara ledande inom infraservice och öka regionens attraktionskraft fram till 2028?” arbetade vi med att identifiera och beskriva de stora utmaningarna som Mälarenergi står inför. Resultatet blev en strategisk plan för perioden 2015-2019. Planen ska bidra till ett starkt Mälarenergi med medarbetare och teknik som klarar av att förutse, hantera och ställa om till nya och förändrade förutsättningar. Ett av projekten i planen är Kompetensutveckling, där området Konkurrenskraftig EVP fick ta stort utrymme. I projektet har vi arbetat brett inom HRs alla områden, tagit fram nya verktyg och metoder, förbättrat och justerat och framförallt hela tiden utmanat oss själva i att tänka utanför boxen och ifrågasätta. Det handlar om att skapa en position för Mälarenergi som attraktiv arbetsgivare både internt och externt samt att utveckla en verksamhet som tillvaratar mångfald i kulturell bakgrund och kompetens.

Fyra fokusområden för att säkerställa vår kompetens

Employer branding – Arbetsgivarebjudandet

Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är stor i Mälardalsregionen. Därför är det en nyckelfråga för oss att positionera Mälarenergi som en attraktiv arbetsgivare. Vi har tagit fram en varumärkesplattform och kommunikationskoncept för arbetsgivarvarumärket och arbetat fram en helt ny karriärwebb där vi presenterar vårt arbetsgivarerbjudande. I dagarna har vi också precis blivit klara med några filmer som bygger på det nya konceptet.

Mälarenergis Youtube-kanal finns alla våra filmer.

Kompetens

Vi ser som många andra stora utmaningar framåt med de snabba förändringarna som nu sker i energibranschen. Vi har utvecklat våra verktyg och processer för att säkerställa att våra medarbetare utvecklas och får rätt förutsättningar. Detta gör vi för att behålla kritisk kompetens, veta vilken kompetens vi behöver framåt och för att vara rätt bemannade och organiserade.

Exempelvis har vi omarbetat vår kompetensförsörjningsprocess med extra stort fokus på arbetssättet kring att ta fram kompetensstrategier för att ytterligare stärka det arbetet. Vi har också förstärkt karriär och utvecklingsmöjligheterna på Mälarenergi genom nya verktyg, men också genom att synliggöra de möjligheter som finns. Ledarskapet är en nyckel i frågan om kompetens och därför har vi utbildat våra chefer  i strategisk kompetensförsörjning.

Mångsidig organisation

Mångsidighet är en förutsättning för organisationens fortsatta konkurrenskraft. Vi verkar inom en bransch där det är en ojämn könsfördelning samtidigt som vi behöver ta vara på den kompetens som har kommit till Sverige från andra länder. Människor med olika erfarenhet och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa det innovativa klimat som krävs för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare med olika bakgrund ger oss möjlighet till ökad kompetens, kreativitet, produktivitet och effektivitet – verksamhetens framgång är beroende av allas våra olikheter. Med starka värderingar måste vi därför tillvarata och öka mångfalden.

Exempelvis har vi tagit fram en mångfald- och jämställdhetspolicy, utbildat koncernledningen och våra chefer i ämnet och haft en intern kommunikationskampanj för att öka medvetenheten och förståelsen. Mälarenergi är också delaktiga i Qraftsamling som är ett årslångt program för att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet.

Utbildningssamarbeten

I en ökad konkurrens om kompetensen är det viktigt att ha ett nära samarbete med dem som utbildar dagens och morgondagens medarbetare.

Exempelvis har vi jobbat med att prioritera och utveckla befintliga samarbeten för att ytterligare stärka dessa relationer. Vi har också inlett nya strategiska samarbeten för att kunna komplettera det breda kompetensbehov organisationen har. Inom ramen för detta jobbar vi också med nyckelaktörer som är med och bidrar till energi- och teknikintresse bland barn och ungdomar som på sikt ska bli morgondagens studenter och medarbetare.

Sammantaget har vi gjort ett gediget arbete, men vi är långt ifrån framme. För att fortsätta att ligga i framkant har vi precis startat ett reaseracharbete inför en helt ny Strategisk plan för 2020-2023 där frågor som berör strategisk kompetensförsörjning kommer att ha en fortsatt viktig roll, avslutar Lina.