Nu kör också vår entreprenör Svanströms Maskin fossilfritt!

Under flera år har vi arbetat för att sänka utsläppen från våra egna fordon och sedan 2016 kör Mälarenergi fossilfritt. Nu har också vår entreprenör Svanströms Maskin AB växlat över till fossilfritt bränsle. Hurra säger vi!

Fossilfritt bränsle minskar utsläppen med 350 ton koldioxid/år

Från 2016 har vi arbetat med att ta fram riktlinjer för entreprenader och arbetsmaskiner och ställt krav i upphandlingar att entreprenörerna ska använda HVO-bränslen. Först ut är Svanströms Maskin AB. De jobbar inne på Mälarenergis område i Västerås och hanterar alla våra bränslelager. Nu tankar de alla sina fordon med HVO 100. Totalt sett har växlingen från vanlig diesel till HVO 100 i alla arbetsfordon inneburit en minskning av de fossila utsläppen med motsvarande ca 350 ton koldioxid per år.

Vi arbetar så klart vidare med att införa motsvarande krav i flera av våra avtal med entreprenörer. Ambitionen är att vara fossilfria år 2020. En av de största utmaningarna för oss och hela transportbranschen ligger just i i tillgången på  HVO-bränslen som vi vet riskerar att bli en bristvara, bland annat genom reduktionsplikten (lagstadgat krav på ökad inblandning av biodiesel i den fossilbaserade dieseln).

Här kan du läsa mer om Mälarenergis hållbarhetsarbete.

Vägen till fossilfria transporter

2017 antog vi Fossilfritt Sveriges utmaning “Fossilfria transporter 2030“ och förband oss att utföra och köpa 100 % fossilfria transporter senast 2020.

Mälarenergi har en fossiloberoende fordonsflotta med 180 fordon som i första hand drivs av el eller biogas, alternativt Ecopar bio. I de fall anställda behöver använda hyrbil eller taxi finns från och med 2017 endast avtal med miljöbilar. Mälarenergi erbjuder också alla anställda att privatleasa el- och biogasbilar, så kallad personalbil.

– 2006 började vårt arbetet med att medvetet och systematiskt ersätta äldre bensindrivna fordon med nya biogas- alternativt etanoldrivna.

– 2012 kom nästa stora steg då vi skaffade egna bränsletankar med Ecopar. Med egna tankar kunde vi på allvar börja mäta och följa upp varje enskild bil. Nästa steg blev att klara dåvarande miljöbilsnorm på maximalt 120 g utsläpp av CO2 per km, räknat som medelvärde.

– Dagens fordonsflotta använder inte fossila bränslen annat än marginellt och släpper endast ut ca 20 g CO2 per km räknat som medelvärde för de totalt ca 180 fordonen. Jämfört med 2012 års medelvärde på dryga 120g/km är det en minskning med 83%.

– Idag följer vi upp hur långt varje enskilt fordon har kört och hur mycket de tankat av olika bränsleslag och beräknar sedan utsläpp per km baserat på en beräkningsfaktor framtagen av SPI (Svenska petroleum institutet).