Fjärrkyla blev räddningen i förra sommarens hetta

Fjärrkyla blev räddningen under sommarens hetaste dagar

Förra sommaren var en av de varmaste som någonsin uppmätts i Sverige. Det blev besvärligt för många, särskilt inom vården där äldre och sjuka har svårare att klara hettan.

– Förra sommaren innebar en rejäl utmaning, säger Per-Arne Westin som är chef för Fastighetsförvaltningen på Region Västmanland i Västerås. Vi var verkligen tvungna att tänka till och fjärrkylan fick sannerligen bekänna färg.

”Vid en eventuell kris finns en prioritetsordning

– Region Västmanland ligger alltid först.”

Även för Mälarenergi var förra sommarens värmebölja en utmaning. Under de varmaste dagarna var Mälarenergi tvungna att prioritera. Ett antal kunder fick klara sig utan fjärrkyla, till förmån för sjukhuset i Västerås.

– Vid en eventuell kris finns en prioritetsordning och Region Västmanland ligger alltid först. Sedan en tid tillbaka har vi haft redundans för eventuella avbrott av vatten och fjärrvärme. Nu planerar vi att göra detsamma för fjärrkyla, säger Henrik Näsström som är avdelningschef för Värme Marknad & Distribution på Mälarenergi.

Fjärrkyla till hela sjukhuset

Västerås Sjukhus har varit anslutet till fjärrkylanätet sedan 1996 och leveranserna kyler i stort sett områdets alla byggnader, ca 260 000 kvm.

– Nu har vi tagit lärdom av vad som hände förra året och det finns en tydlig plan för hur alla ska agera om sommaren blir lika varm som i fjol. Alla vet vilka avdelningar vi ska prioritera och vi har en tydlig kommunikationsplan. Men det handlar inte bara om att alla ska ha fjärrkyla.  Till exempel så kan man hålla fönster och dörrar stängda så långt det är möjligt. På så sätt släpper man inte in den ännu varmare uteluften. Till sommaren ska vi också prova att sätta upp solfilm på vissa fönster för att motverka värmeinstrålning. På vissa hus har vi också fasta solavskärmningar, säger Per-Arne.

 

Fjärrkyla blev räddningen under sommarens hetaste dagar.
Henrik Näsström, Mälarenergi och Per-Arne Westin, Region Västmanland diskuterar fjärrkylaleveransen till Region Västmanland.

Ny kylproduktionsenhet för redundans

– Nu bygger vi ut nätet kontinuerligt efter kundernas önskemål. Vi planerar att nästa produktionsenhet byggs hos just Region Västmanland så att den dels kan öka vår kapacitet och dels fungera som en lokal reservanläggning mot sjukhuset ifall vår centrala kylproduktion skulle ha en produktionsstörning, säger Henrik.

Västerås först i Sverige med fjärrkyla

Mälarenergi var först i landet att erbjuda fjärrkyla och skrev avtal med ABB redan 1992. Fjärrkylan produceras i närheten av Västerås vattenreningsverk där sjövatten från Mälaren är basen av fjärrkylaproduktionen. På sommaren när sjövattnet blir för varmt används kylmaskiner och värmepumpar för att förse kunderna med den kyla de efterfrågar.

Därför väljer många fjärrkyla

Det är enkelheten, leveranssäkerheten och resurseffektiviteten som kunderna själva nämner när de pratar om varför de väljer fjärrkyla framför individuella installationer.
– Jag ser ett värde i att utöka samarbetet med Mälarenergi. Regionfastigheter tillsammans med driftavdelningen på Region Västmanland har en viktig uppgift att skapa förutsättningar för att sjukhuspersonalen ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Där är Mälarenergis alla produkter och tjänster viktiga i sammanhanget, säger Per-Arne.
– Vi står inför stora bygg-och renoveringsprojekt av våra anläggningar och utvärderar just nu alla tänkbara lösningar för att den mest säkra och effektiva tekniken installeras i våra byggnader. Mälarenergi är duktiga på att leverera infraservice och därför känns det helt riktigt att ha med dem tidigt i planeringen, fortsätter Per-Arne.

”Mälarenergi är duktiga på att leverera infraservice”

Intresset för fjärrkyla är stort och förra året anslöt Mälarenergi flera fastigheter till tjänsten, bland annat Hemfosa Fastigheter som har kontor i Skatteskrapan i Västerås.
Läs mer om dem här: Svalt på kontoret med fjärrkyla.

Övervakning med kontrollrum

Mälarenergi har långtgående planer på att utveckla sitt kontrollrum. Därifrån skulle man kunna koppla upp Västerås Sjukhus alla anläggningar och därmed erbjuda en bättre övervakning av leveranser som ett stöd till den befintliga driftorganisationen. På så sätt kan Mälarenergi bidra till att Region Västmanland fortsätter att utveckla och framtidssäkra sin verksamhet på ett tryggt och säkert sätt.

Är du intresserad av att ha fjärrkyla i din fastighet?

Kontakta oss här.