Projekt ger förutsättningar för minskat klimatavtryck i nya stadsdelar

Illustration av kommande Resecentrum i Västerås

– Man ska göra rätt från början! Mälarenergi ska vara en del i stadsplaneringen på ett tidigt stadium och inte komma in på slutet när allt redan är bestämt av andra. Så beskriver Joacim Sundqvist syftet med projekt Mälarporten.

Projektet handlar om att Mälarenergi ska kunna ta en mer rådgivande roll. Man utvecklar ett digitalt verktyg för att kunna planera energisystemet i en stad eller stadsdel redan i ett tidigt skede.

Ett beslutsstöd för nya stadsdelar

– Verktyget blir ett beslutsstöd för att ta fram ett optimalt energisystem. Om det till exempel finns en detaljplan får vi data över byggytor, takytor, fastighetstyper, grönområden och så vidare. De siffrorna kan vi mata in i programmet, säger Joacim.

Resultatet blir en förbrukningsprofil för det nya området. Den visar hur mycket el och värme som kommer att förbrukas, men också hur mycket solceller man kan installera.  Kanske ska man flytta värme mellan byggnader? Eller länka samman stadsdelar för att optimera helheten?

– Då kan vi få den rådgivande rollen som vi önskar. Vi kan rekommendera hur mycket takyta som kommer behövas för att få lönsamhet på solcellerna, eller bästa sättet att sammanlänka stadsdelar till fjärrvärmen.

Fokus på hållbarhet genom minskat klimatavtryck

Just nu arbetar projektet med att skapa energiprofiler och förbrukningsmönster för olika byggnadskategorier som skolor, förskolor, kontorslokaler och lägenheter. Man har jobbat mycket med att ta fram demos och prototyper, vilket tagit en hel del tid eftersom det är komplicerade frågor och ett nytt område som man utforskar.

– Det här projektet handlar framför allt om hållbarhet, betonar Joacim. Vi har fokuserat på att reducera klimatavtrycket snarare än pengar.

Enligt planen ska projektet vara klart 2023. Projektet är ett samarbete mellan Mälarenergi, Västerås Stad, ABBUtilifeed, RenblocNovas HousePolicy Impact samt Dataedge.