Elpriset – från rekordlågt 2020 till högt 2021

Elprisets utveckling 2020

Under 2020 var elpriset nere på den lägsta nivån någonsin och nu i början av 2021 sköt elpriserna i höjden. Vad beror ned- och uppgångarna på och hur kommer elpriset att utvecklas den närmaste tiden? Mälarenergis portföljförvaltare Oskar Hellsing förklarar. 

2020 kommer gå till historien som ett år med de absolut lägsta elpriserna någonsin. Men under jul och i början av januari fullkomligt skenade priserna. Att prisökningen kom från extremt låga nivåer, gör ändå att vi just nu ligger på ett ganska normalt prisläge – faktisk aningen under det normala i ett historiskt perspektiv.

Vad beror svängningarna i elpriset på?

Oskar Hellsing
Oskar Hellsing

Ett extremt stort överskott i vattenmagasinen och den inledningsvis milda vintern är de största anledningarna till fjolårets låga elpriser. I takt med att vädret blev både kallare och torrare än normalt, och har hållit sig där under nästan hela januari, har vattennivåerna sjunkit till normala för årstiden. Det har gjort att utbudet på el inte är lika god som ifjol och det medför i sin tur en prishöjning.

Vi står nu också inför en återgång till en mer normal omvärld i samband med utrullningen av Covid 19-vaccinet. Utifrån det spår marknaden att konjunkturen kommer att vara positiv under 2021, vilket bland annat speglar sig i ökade råvarupriser på kol, gas och utsläppsrätter. Även om vi i Sverige inte har några kolkraftverk kvar är vi tätt sammankopplade med Europa, och det gör att vi påverkas av prishöjningarna och de är en viktig faktor att ta hänsyn till när vi analyserar elpriset.

I takt med att mer förnybar el produceras blir också volatiliteten (svängningar) i elpriset allt vanligare. Ett exempel på en sådan svängning är spotpriset måndagen den 1 februari i år som landade på 74,57 EUR i Norden – det högsta spotpriset på en enskild dag på över fem år. I jämförelse med det genomsnittliga spotpriset i november, som landade på 6,32 EUR, blev elpriset drygt 10 gånger dyrare på bara två månader.

Hur kommer elpriset att utvecklas?

Dagens elpriser kan upplevas som höga, men vi ligger på normala värden för årstiden. Februari är den månad där vi historiskt sett har de högsta elpriserna i Norden. När det är riktigt kallt och blåser lite blir elpriserna höga, och när det är blött, milt och blåser mycket kommer de att vara väldigt låga. Med det i åtanke får vi se hur priserna utvecklas. Om vintern håller grepp om Norden även under våren finns det risk att priserna fortsätter uppåt, men får vi däremot tillbaka det milda och blöta vädret finns det absolut en chans att priserna går ner igen.

Läs mer om elhandelsmarknaden och Mälarenergis schyssta elavtal här.