Inspirationsdag med fokus på framtidens samhälle

Mälarenergis inspirationsdag med fokus på framtidens samhälle.

I veckan bjöd Mälarenergi in till en inspirationsdag där vi tillsammans med våra kunder diskuterade hur vi kan hitta fler samarbetsområden för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

Tomas Lagerberg inledde inspirationsdagen

Vi inledde dagen med en inspirerande föreläsning där Tomas Lagerberg, chef för Automationsforskning på ABB, pratade om hur människan passar in i framtidens digitala fabriker. Idag lever vi mitt i en digital revolution och utvecklingen går fort framåt. Varje dag ställs vi inför nya utmaningar och vi måste lära oss att hela tiden hantera dem på bästa sätt. Tomas gav alla företag 3 tips på vägen, för att överleva och hänga med i den snabba utvecklingen: Var nyfikna, Våga testa, Ta in ungdomar i era organisationer.

Tomas Lagerberg, chef för Automationsforskning på ABB höll en inspirerande föreläsning.
Tomas Lagerberg, chef för Automationsforskning på ABB höll en inspirerande föreläsning.

Workshops ledde till givande diskussioner och intressanta möjligheter

Dagen fortsatte sedan med workshops med olika teman där vi diskuterade frågorna: Vad har vi för behov och nytta av digitalisering? Vem ansvarar för effektiv energianvändning? Hur kan vi skapa bättre förutsättningar att klara kriser? Vad kan vi tillsammans göra för en hållbar framtid? Diskussionerna ledde till att vi redan samma dag hittade flera nya intressanta möjligheter, som vi nu kommer att arbeta vidare med tillsammans med våra kunder. Och det här är bara början.

”Vi håller på att bygga framtidens samhälle tillsammans med våra kunder. Ett ord som återkom flera gånger under inspirationsdagen var ”partnerskap”. Det tror jag är ett nyckelord för att lyckas med omställningen mot digitalisering, automation, hållbarhet och kretslopp.”, säger Magnus Hemmingsson VD på Mälarenergi.

 

Hos Henrik Wickström, projektledare Mälarenergi, fick kunderna testa ny digital teknik, bland annat testa Microsoft HoloLens.
Hos Henrik Wickström, projektledare Mälarenergi, fick kunderna testa ny digital teknik, bland annat Microsoft HoloLens.

 

Josefin Forsell, teamledare Mälarenergi, pratade på stationen som handlade om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid.
Josefin Forsell, teamledare Mälarenergi, pratade om hur vi tillsammans kan skapa en hållbar framtid.

 

Inspirationsdagen är ett led i Mälarenergis stora utvecklingsarbete som startade redan 2013. Arbetet handlar om att ta företaget från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag.