Jämställdhet – avgörande för ett innovativt företagsklimat

Mälarenergi arbetar för jämställdhet genom att delta i Qraftsamling.

– Qraftsamling ger fantastiska möjligheter till personlig utveckling och nätverkande, säger årets adepter Ulrica Eliasson, enhetschef på Värme och Karolina Swedberg, avdelningschef på Elnät.  Att representera Mälarenergi är jätteroligt.

Qraftsamling är Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer. Mälarenergi är ett av tretton energibolag som deltar i programmet. Alla medverkande företag sätter konkreta och mätbara mål för att uppnå en ökad andel kvinnliga ledare. Nu har halva tiden gått för årets adepter.

Mälarenergi arbetar aktivt för en ökad jämställdhet

– Mångfald och jämställhet är en avgörande faktor för att skapa ett innovativt företagsklimat, säger Lina Öberg HR-chef på Mälarenergi. Idag har vi kommit ganska långt med inkludering, men vi kommer fortsätta arbeta envist framåt för att alla olika på Mälarenergi ska ha lika rättigheter och möjligheter.  I dag är 29 % av våra medarbetare kvinnor. Ett första mål är att fördelningen ska vara 40 % kvinnor och 60 % män. Att Mälarenergi deltar med både adepter och mentorer i Qraftsamling är ett steg på vägen.

Djupintervjuer ska visa hur bra branschen är på inkludering

I år är temat för projektarbetena i Qraftsamling inkludering. Alla deltagande företag mäter inkludering systematiskt på någon nivå redan idag.

– Vi vill komplettera mätningarna genom att göra en kvalitativ undersökning där vi djupintervjuar sex personer på våra respektive företag, tre män och tre kvinnor, för att ta reda på hur medarbetarna verkligen upplever att vi lyckas med inkluderingsarbetet i vår bransch. Vi vill också se om det skiljer sig åt i upplevelse mellan könen. Under intervjuerna hoppas vi  hitta både utvecklingsområden och goda exempel. Vår hypotes är att när våra företag är bra på inkludering, så gör vi varandra bättre, berättar Ulrica.

-Vi har intressanta diskussioner kring inkludering och exkludering och grupparbetet ger en djupare förståelse kring komplexiteten i ämnet, säger Karolina.

Qraftsamling – ingång till ett stort nätverk i branschen

Förutom projektarbetet får adepterna delta i en ledarskapsutbildning och tillgång till varsin mentor.

– Att ha förmånen att få  bolla ledarskapsfrågor med en mentor är nytt och spännande. Det ger oss båda två väldigt bra utbyte och utveckling genom diskussioner, spegling och erfarenhetsutbyten. Jag träffar min mentor minst en gång i månaden a två timmar i ett personligt möte och vi har också passat på att ha möten på varandras arbetsplatser. Jag hoppas att fler chefer får möjlighet att ha en mentor någon gång, det ger otroligt mycket, avslutar Ulrika