Livscykelanalys ska kartlägga vår klimat- och miljöpåverkan

Mälarenergi vill använda livscykelanalys för att bedöma vart i kedjan en produkt har störst påverkan på miljön och klimatet.

Kan man göra livscykelanalys på dricksvatten? Ja, varför inte! Hållbarhet är viktigt för oss och därför har vi nu startat ett projekt som vi kallar Klimatkollade erbjudanden.

Projektet är bara i sin linda ännu men vi strävar efter att kartlägga hur alla våra produkter och tjänster påverkar miljön- och klimatet från början till slut. Först ut är dessa fem produkter; dricksvatten, fjärrvärme, fjärrkyla, laddstolpar och solceller.

Vad får vi ut av en livscykelanalys?

Det finns en rad olika metoder för att bedöma miljö- och klimatpåverkan, livscykelanalys är en utav dem. Livscykelanalyserna hjälper oss att bedöma vart i kedjan en produkt har störst påverkan på miljön och klimatet. Den ger oss en indikation från 12 olika perspektiv, bland annat CO2-utsläpp, övergödning och försurning. När vi vet detta kan vi arbeta med att ställa högre krav på uppföljning av klimat- och miljöpåverkan internt, och påverka våra leverantörer och entreprenörer så att de också tar sitt ansvar.