Vilken roll spelar kärnkraften i Sverige?

Vilken roll spelar kärnkraften i Sverige?

För två veckor sedan producerade Reaktor O1 i Oskarshamn sin sista kilowatt. Vad betyder det och hur påverkas elproduktionen i Sverige?

Beslut var taget att reaktor O1 skulle stängas ned den 29 juni i år. Pga av en driftstörning valde man dock att stänga ned reaktorn för gott lördagen den 17 juni . O1 har sedan 1972 producerat el och varit en del av det svenska energisystemet.

Kärnkraftens vara eller icke vara har debatteras sedan slutet av 70-talet. 1980 hölls en folkomröstning om kärnkraften i Sverige där utgången blev att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Det beslutades också att inga fler kärnkraftverk eller utbyggnader av befintliga anläggningar skulle ske.

Energiöverenskommelsen gav långsiktiga spelregler

2016 slöts den omtalade Energiöverenskommelsen mellan fem partier i den svenska regeringen. Den handlar som bekant om att landets elproduktion ska vara 100% förnybar till år 2040. I samband med detta förlängdes kärnkraftens liv i det svenska energisystemet med möjlighet att dessutom tillåta nybyggnation vid redan befintliga anläggningar. Antalet reaktorer i landet får dock inte överstiga 10 st. En annan del i överenskommelsen som också gynnade produktionen av kärnkraft var beslutet om att avveckla effektskatten.

Hur viktig är kärnkraften?

Kärnkraften fungerar som bas i svenska energisystemet och står idag för mer än 40 % av den totala energiproduktionen. Kärnkraften spelar en stor roll särskilt eftersom den är helt väderoberoende.

– För Mälarenergis del är kraftvärmen den största produktionskällan av energi och snart är den baserad på enbart förnybara och återvunna bränslen, säger Eva Söderberg som är Affärsområdeschef för Elhandel hos Mälarenergi. Tidigare i år tog vår styrelse beslut om att vår kraftvärme produktion ska vara fri från kol och olja år 2020.

Kraftvärmen är en stor tillgång till energisystemet eftersom elen även här kan produceras oberoende av väder och årstider. Idag står kraftvärmen för 10-12 % av Sveriges totala elproduktion.

Vattenkraft är och kommer att vara en viktig del av systemet, precis som vind- och solkraft. Men de tre förnybara alternativen är väderberoende och kan inte jämföras med stabiliteten hos kärnkraft och kraftvärme.

Fortsatta satsningar på förnybara energikällor

Energiöverenskommelsen bäddade också för fortsatt satsning inom vattenkraften. Bland annat beslutades att fastighetsskatten på vattenkraftverk sänks och att omprövning av vattenverksamheter, vattenkraftverk och dammar ska förenklas för att främja en hållbar utveckling.

– Vi tycker att satsningen på hållbar energiutveckling är ett måste, säger Eva. Mälarenergi äger och driver 42 egna småskaliga vattenkraftverk och har en av Sveriges största solcellsparker. Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla hållbara metoder för elproduktion och tar fram smarta produkter som är energieffektiva.

Påverkas energitillgången av nedstängningen av O1?

Att Oskarshamn stänger ned en av sina reaktorer kommer inte att påverka tillgången på el nämnvärt. I Sverige påverkas vi av elproduktionen i hela Norden. I slutet av 2018 väntas det försenade kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland att starta sin produktion. Det bidrar till att kärnkraftsproduktionen i Norden kommer att öka de närmaste åren. Även efter att de svenska anläggningarna Ringhals 1 och 2 avvecklas 2019 och 2020 förväntas den totala produktionen vara i nivå med dagens.


Läs mer om hur vi på Mälarenergi tar hand om våra vattenkraftstationer här.