Smarta Elnät

Mälarenergi arbetar strategiskt inom flera projekt med Smarta elnät, bland annat för laddinfrastruktur och spänningsproblematik som ofta uppstår när förnyelsesbara energikällor (så kallade intermittenta laster) ansluter till elnätet.

CODES Mälarenergi molnbaserat Batterisystem

Mälarenergi medverkar när nytt molnbaserat batterisystem testas

Mälarenergi inleder samarbete med InnoEnergy genom att vara referensgrupp i projektet CODES – Control and Optimisation of Distributed Energy Storage. CODES är ett system för kontroll av distribuerade batterisystem i bostadsbyggnader. Inom ramarna för 2 Smart programmet ingår Mälarenergi som referensgrupp i projektet CODES. Projektet koordineras av KIC InnoEnergy som är ett innovationscentrum inom miljöteknik […]

Av Mälarenergi AB 14 juni, 2017 i , , , ,


Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Lyckat resultat när Mälarenergi utvärderar diagnostiseringsverktyg

Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärdera Transformer Explorer, ett diagnostiseringsverktyg för komponenter i elnätet. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk. – Transformatorerna är de mest kostsamma komponenterna i elnätet. Tanken är att vi med hjälp av diagnostiseringsverktyget ska kunna nyttja komponenterna längre, säger Johanna […]

Av Mälarenergi AB 22 mars, 2017 i , , , ,


Tjänster kring solceller skulle kunna utvecklas i projektet Smarta elnät - för vem?

Mälarenergi deltar i projektet Smarta elnät – för vem?

Mälarenergi elnät deltar inom sitt program 2 Smart i en större studie om hushållens roll för att förverkliga smarta elnät. Projektet utförs av Kungliga Tekniska Högskolan. Studien kallas ”Smarta elnät – för vem?” och syftet är att öka kunskapen om hushållens roll och behov av tjänster som ett smart elnät kan bidra till och förverkliga. Ett önskat […]

Av Mälarenergi AB 9 februari, 2017 i , , , , ,


Pappa och dotter läser bok i koja.

Förbättrad kategorisering av elkunder ger mer kostnadsriktiga tariffer

Projektet ”Kategorisering av elkunder utifrån förbrukningsprofil” som finansierades av Energiforsk och som drevs av Magnus Lindén från Sweco, avslutades strax innan jul. Där deltog flera av landets elnätsföretag, bland annat Mälarenergi Elnät. Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och anordnar energiforskning inom smarta elnätsprogrammet under ansvar av Susanne Olausson. Projektet utredde möjligheten till […]

Av Mälarenergi AB 18 januari, 2017 i , , , ,


Potentialen för energilager är stor

Mälarenergi har tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy utvärderat hur elnätsbolag kan använda energilager för att lagra energi från intermittent förnybar elproduktion i större fastighetskomplex. I slutrapporten presenteras flera fördelar med energilagring. Det finns givetvis flera utmaningar, vilket det gör med alla nya tekniker. Utbyggnaden av väderberoende elproduktionsanläggningar, såsom solel och vindkraft, efterfrågar […]

Av Mälarenergi AB 8 augusti, 2016 i , ,


Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning.

Ny kategorisering av elkunder utreds

Mälarenergi Elnät startar ett projekt för att se hur branschen kan kategorisera kunder utifrån förbrukning. Projektet finansieras av Energiforsk. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet på elmarknaden. Ett sätt att påverka efterfrågan är att ge kunder tydliga signaler och incitament till att förändra sitt beteende. […]

Av Mälarenergi AB 1 augusti, 2016 i , ,


Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Transformer Explorer – Verifiering för smarta elnät

Mälarenergis utvecklingsprogram 2Smart, har tagit initiativ till ett projekt som ska  verifiera en diagnostikmetod för transformatorer. Transformatorerna är exceptionellt viktiga för att säkerställa god elleverans. Vid övergången till ett smart elnät är det viktigt att alla beslutsunderlag blir förfinade, därför kommer mer sofistikerade diagnostikmetoder för komponenter att efterfrågas. Tanken är att kunna nyttja komponenterna längre […]

Av Mälarenergi AB 16 maj, 2016 i , , , ,


Smarta elnät ska bibehålla god spänningskvalité

I 2 Smart programmet deltar Mälarenergi i ett projekt som finansieras av Energimyndigheten. I projektet leder vi bland annat ett arbetspaket som syftar till att utreda spänningsproblematik i elnätet. Den snabbt ökade förnybara elproduktionen från småskaliga produktionskällor är en utmaning som hela Europas elnät står inför. Sverige planerar genom Svenska kraftnät att investera 50 miljarder kronor […]

Av Mälarenergi AB 17 mars, 2016 i , , ,


Har lokala elnät potential att lagra intermittent energi?

Förra veckan initierade Mälarenergi projektet 2Smart Lokala Energilager. Tillsammans med branschorganisationen Power Circle och innovationsinkubatorn KIC Innoenergy ska vi under ett halvår utvärdera hur elnätsbolagen kan använda energilager för att lagra energi från intermittenta förnybara elproduktionsanläggningar. Utbyggnaden av lokala förnybara elproduktionsanläggningar driver på utvecklingen och användandet av smarta elnät och för att kunna integrera stora mängder intermittent […]

Av Mälarenergi AB 2 december, 2015 i ,Kategorier

Följ oss!

Prenumerera