Mälarenergi pratade infraservice på Mälartinget

Av Jonas Persson 27 maj,2016 i , ,

Temat för i år var Framtidens infrastruktur. Mälartinget är den främsta mötesplatsen för storregional samverkan.

Mälarenergi och SICS driver tillsammans ett delprojekt runt Affärsmodeller inom ramen för Mälarenergis projekt: Stadens Kontrollrum . Projektet väcker stor uppmärksamhet bland samhällsnyttiga företag i vår närhet, men också bland styrande politiker. Vi var därför inbjudna till Mälartinget 2016, med temat Framtidens Infrastruktur.

På Mälartinget deltog över 200 ledande kommun- och landstingspolitiker från Mälardalen, från Stockholm i öst till Örebro i väst. Mälarenergi och projektet Stadens kontrollrum fanns representerade i Mälarlabbet. En utställning med montrar där politiker nätverkade och aktivt deltog i olika diskussioner.

Vi träffade politiker från vår region såväl som Södermanland, Östergötland, Närke och Stockholm. Vi fick mycket intressanta frågor och många såg nyttan av ett samarbete, tvärs infrastrukturer. Både sjukvård, krishantering och ökade samarbeten med privata aktörer diskuterades intresserat med mig, Christer Nordmark Mälarenergi  och Tomas Lennvall från SICS som idag representerade projektet.

Mälartinget arrangeras av Mälardalsrådet dvs, 57 kommuner och 5 landsting i Stockholm-Mälarregionen. Syftet är att vara en storregional aktör för frågor inom regional utveckling och en mötesplats för politik akademi och näringsliv.

Jonas Persson

Jonas Persson

Avdelningschef - Elnät Marknad & Mättjänster at Mälarenergi
Avdelningschef för Elnät Marknad & Mättjänster.
Jonas Persson

Latest posts by Jonas Persson (see all)