Transformer Explorer – Verifiering för smarta elnät

Under ett års tid har Mälarenergi Elnät utvärderat diagnostiseringsverktyget Transformer Explorer. Utvärderingen har skett inom ramen för utvecklingsprogrammet 2 Smart och i samarbete med ABB och Energiforsk.

Mälarenergis utvecklingsprogram 2Smart, har tagit initiativ till ett projekt som ska  verifiera en diagnostikmetod för transformatorer.

Transformatorerna är exceptionellt viktiga för att säkerställa god elleverans. Vid övergången till ett smart elnät är det viktigt att alla beslutsunderlag blir förfinade, därför kommer mer sofistikerade diagnostikmetoder för komponenter att efterfrågas. Tanken är att kunna nyttja komponenterna längre och eventuellt lasta dem hårdare. Transformatorerna i elnätet är också de mest kostsamma komponenterna i elnätet.

I det här projektet, som löper under 2016, samarbetar Mälarenergi med ABB Corporate Research. Ansvariga internt på Mälarenergi är  Johanna Rosenlind, nätplanerare och Petra Kolsvik, teamledare.

Här kan du läsa mer om ABB och transformer service.