Automation Expo hålls på Mälarenergi den 15 juni

Block 6 Kraftvärmeverket Västerås

Automation Region bjuder in till Automation Expo som denna gång hålls på Mälarenergi. Vi kommer bjuda på en spännande resa  in i företagets framtida strategier  och bjuder sedan på en tur genom världens största waste to energy-anläggning.

Inbjudan Automation Expo

Under expot kommer Mälarenergi berätta om hur de tar sig an framtidens utmaningar och trendspanar för att kunna ligga i framkant. Bland annat handlar det om att automation i företagets processer är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle men också hur det bidrar till att möta framtida marknadsbehov och konkurrensen från befintliga och nya marknadsaktörer. Mälarenergi berättar också om projektet Stadens kontrollrum som tar företaget från en position som infrastrukturförvaltare till att bli ledande i att leverera infraservice.

Vid två tillfällen under dagen erbjuds rundvandringar i världens stösta waste to engery-anläggning som finns hos Mälarenergi. Här ligger Mälarenergi i framkant och företag i hela världen visar intresse för funktionerna i anläggningen.

Läs hela inbjudan till Automation Expo och anmäl dig här.

Varmt välkomna!