Så fungerar återvinningen av plast

Plastkretsen har Sveriges modernaste anläggning för att sortera plast. Den plast som inte går att återvinna till nya produkter går vidare till Mälarenergi för att återvinnas till energi.

Handeln ökar och med den ökar också antalet plastförpackningar. För att klara klimatet och miljön behöver vi minska konsumtionen av plast och återvinna den plast vi absolut behöver. I dag är energiåtervinning det säkraste och miljömässigt bästa alternativet för att ta hand om den plast som inte går att återvinna till nya produkter.

För att ta reda på hur återvinningen av plast fungerar besökte Mälarenergi Svensk Plaståtervinning i Motala, som just har driftsatt Europas modernaste sorteringsanläggning för hushållsplast. Tidigare har vi i Sverige inte haft kapacitet att sortera alla hushållens plastförpackningar, därför har det mesta av plasten istället exporterats utomlands.

Anläggningen i Motala erbjuder ett rikstäckande system för insamling och återvinning av plastförpackningar i Sverige. Svensk Plaståtervinning ägs till stora delar av den svenska plastbranschen och i styrelsen finns representanter från bland annat Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund.
– Vi har de bästa förutsättningarna att påverka hur plastförpackningar tillverkas och nu kommer vi att se vilka som går att sortera och återvinna, säger Mattias Philipsson som är vd på Svensk Plaståtervinning.

Återvinn plasten till nya produkter

Bilden visar hur vi ska sortera plast och att energiåtervinningen just nu fungerar som ett stödhjul i det kretsloppet.

 

  1. Hemma – Separera olika plastmaterial från varandra.  Till exempel: Skruva av korkar och lock. Dra bort den tunna plastfilmen som sitter över trågen.
  2. Återvinningsstationen – Lämna plastförpackningarna i behållaren för plast på återvinningsstationen eller i soprummet. Om du har dem i en påse – öppna påsen så att alla förpackningar ligger löst i behållaren. Det underlättar senare i sorteringen.
  3. Transport – Utsorterade plastförpackningar från hushåll i hela Sverige transporteras till Motala för att sorteras.
  4. Sorteringsanläggning – Svensk Plaståtervinning sorterar plastförpackningarna maskinellt i flera steg. Olika typer av plast separeras och färgad plast skiljs från transparent. Allt går mycket snabbt och maskinerna använder infrarött ljus i sorteringen. Eftersom svart plast reflekterar ljus dåligt är just den plasten svår att sortera. Därför går den ofta till energiåtervinning. Dit går också förpackningar som består av allt för många olika former av plast.
  5. Tvätt och produktion – När plasten är sorterad balas den med band av återvunnen PET, sedan fraktas den till anläggningar i bl a Sverige, Tyskland och Nederländerna för att först tvättas och sedan bli till granulat. Av granulatet kan man sedan göra nya plastförpackningar eller föremål.
  6. Tillverkningsindustrin – Av hårda plastförpackningar kan man till exempel tillverka blomkrukor, delar till fordonsindustrin, byggindustrin, och plastmöbler. Mjuka plastförpackningar kan till exempel bli nya sopsäckar, bärkassar eller kabelskydd.

Energiåtervinning – Mellan nr 4 och 5 finns energiåtervinningen. Den plast som det idag inte finns någon möjlighet att göra nya produkter av skickas vidare till Mälarenergis kraftvärmeanläggning. Där återvinns den till energi i form av fjärrvärme och el. Energiåtervinning är idag det miljömässigt bästa alternativet för den plast som inte går att återvinna på annat sätt. Allteftersom förpackningarna blir enklare att återvinna och efterfrågan på återvunnen plast ökar kommer mindre plast att energiåtervinnas. Men fram till dess har energiåtervinningen en miljömässigt viktig plats i kretsloppet.

Läs mer om bättrebruk, dvs hur vi tar vara på saker som inte längre går att återvinna: Följ dina sopors väg till värme och el.

Omställningen går fort

Svensk Plaståtervinning jobbar aktivt med att informera och utbilda dem som sätter plastförpackningar på marknaden.

-Vi ställer stora krav på de svenska plasttillverkarna och omställningen kommer att gå i en rasande fart framöver, säger Mattias.

Ett problem som Mattias lyfter är de svarta plasttrågen som ofta används till kött eller hämtmat.

– Trots att vår anläggning är den modernaste på marknaden och uppbyggd i flera olika sorteringssteg med bland annat infrarött ljus, kan vi inte sortera ut svart plast. Bara 45 % av all plast vi får in kan avskiljas, så att den kan användas till materialåtervinning, säger Mattias. Dagens förutsättningar på marknaden innebär att resterande plast inte går att återvinna, inte ens med hjälp av den modernaste tekniken.

Idag är energiåtervinning det bästa alternativet

Den plast som inte går att återvinna till nya produkter kommer att återvinnas till energi i form av värme och el i Mälarenergis kraftvärmeanläggning.
– Under 2019 kommer Mälarenergi att ta emot 24 000 ton insamlad plast. Idag är energiåtervinning det säkraste och miljömässigt bästa alternativet. Vi kan garantera en effektiv och säker destruktion med kontrollerade utsläpp till miljön, säger Jens Nerén bränslechef på Mälarenergi.

Svensk Plaståtervinning ser gärna ett gemensamt regelverk i EU för återvinning av plast.
– Men vi väntar inte på det. Vår vision är att alla plastförpackningar ska bli nya plastprodukter så snart som möjligt. Då ska vi inte behöva skicka plast till energiåtervinning, avslutar Mattias.


Sortera soporna rätt – Läs mer om hur du bäst sorterar dina sopor på Sveriges avfallsportal Sopor.nu

1 kommentar

  1. […] I senaste numret av vår kundtidning Nonstop kan du läsa om hur Plastkretsen arbetar för att öka återvinningen av plast och varför Mälarenergi energiåtervinner den plast som idag inte kan bli nya produkter. Nedan kan du läsa om hur det går till vi energiåtervinner avfall till värme och el. Artikeln ligger också här: Så fungerar återvinningen av plast. […]

Kommentarer är stängda.