Välkommen till gångstråket vid Hamre våtmark!

Mälarenergi har anlagt dagvattendammar och Västerås stad har iordningställt strövområden vid Hamre våtmark i Västerås.

Nu på fredag den 25 maj kl. 13.30 inviger Västerås stad gångstråket vid Hamre våtmark. Stråket går mellan Stadsträdgården, Fågelvik och Tegeluddens småbåtshamn.

Strövområdet har redan blivit populärt. Här kommer man nära Mälaren och kan njuta av utsikten och djurlivet. Har du kanot kan du angöra den till bryggor och på vintern kan du som är skridskoåkare och flanör komma in via isen. Under juni kommer Mälarenergi att plantera vattenväxter i våtmarken och på dammvallarna sår vi ängsgräs och blommande örter.

 

Mälarenergi har anlagt dagvattendammar och Västerås stad har iordningställt strövområdet vid Hamre våtmark.

 

Våtmarken renar vattnet

– Hamre våtmark är en del i ett större strategiskt projekt för att rena Mälaren. Mälarenergi arbetar för att nå EUs mål för vattenmiljö och för att vi ska få ett gott och kvalitetssäkrat dricksvatten, säger Lena Höglund, VA-ingenjör på Mälarenergi. Runt 2 miljoner människor tar sitt dricksvatten från Mälaren så det är viktigt att vi tar hand om den på bästa sätt.

Till Hamrebäcken rinner vatten från bland annat E18, parkeringen vid Hälla shopping och från åkrar som ligger längs ån. Det här innebär att vattnet innehåller en del miljöstörande ämnen. Genom att anlägga en våtmark i form av en dagvattendamm kan vi sakta ner vattenflödet och förhindra att ämnena hamnar i Mälaren. Under tiden som vattnet rinner genom dammen hinner föroreningar, som till exempel tungmetaller, sjunka till botten. Längs vägen passerar vattnet trösklar med våtmarksväxter som smörboll och fackelblomster. Växterna tar upp kväve och fosfor samt binder andra partiklar som vi inte vill ha ut i Mälaren.

Invigning fredag 25/5 kl. 13,30

Vid invigningsceremonin medverkar Carin Lidman, vice ordförande i fastighetsnämnden samt projektledare Ulrika Vikström och Per Claesson, planerare från Västerås stad. På plats finns även representanter från Peab, Mälarenergi och Jordmarken Bygg- och projektledning. Invigningen sker vid södra bryggan. I samband med invigningen bjuder Västerås stad på kaffe, saft och bullar.

Läs hela inbjudan Invigning gångstråket vid Stadsträdgården

Varm välkomna!