Optimering av industriella flöden ska ge stora klimat- och kostnadsfördelar

Henrik Wickström projektledare Finans IT är Mälarenergis representant i projektet och också en av initiativtagarna.

Projektet Smarta Flöden har beviljats 5 mnkr i forskningsstöd från Vinnova och PiiA, är ett samarbete mellan Mälarenergi, SICS, ABB, MDH, Sigholm och Evothings. Projektet ska genom att kombinera lärande system med industriell IoT och molntjänster möjliggöra helautomatisk optimering av industriella processflöden.

Behovet av smarta flöden är tydligt

Mäta, förstå och förutspå flöden av material, gaser och vätskor är centralt i många processindustrier och dessa flöden är ofta föremål för kontinuerlig optimering. Luftflöden i gruvventilering och distributionsflöden av avloppsvatten är bra exempel på processflöden. Att optimera och automatisera dessa flöden kan enligt studier gjorda av bland annat Tyska ZVEI leda till stora besparingar inom energi och totala kostnader vilket i sin tur leder till positiva effekter på miljön. Projektet Smarta Flöden kommer kombinera lärande system med industriell IoT och molntjänster för att möjliggöra helautomatisk optimering av industriella processflöden.

IoT och molntjänster ska möjliggöra lärande system

Eftersom dessa processflöden sällan är i ett konstant läge utan ständigt utvecklas när efterfrågan förändras, ny infrastruktur byggs ut eller när kunder kommer och går, finns ett tydligt behov av att göra de industriella systemen anpassningsbara och lärande. Med de förutsättningarna är det svårt att få en enskild lärande systemlösning att leverera önskvärda resultat som dessutom är applicerbar inom processindustrin. Projektet Smarta Flöden kommer därför att använda IoT (Internet of Things) och molntjänster, för att dynamiskt hantera historisk och nära-realtids data. På så vis kommer vi kunna möjliggöra lärande system för processindustrin.

Projektet – ett resultat av behov i Mälarenergis egna verksamheter

Projektet är ett direkt resultat ur Mälarenergis strategiska utvecklingsprojekt om automatisering samt de samarbeten vi har med ABBs forskningsprojekt IoTSP.

Förstudien även kallat Snabbspåret gick ut på att inhämta, samla och visualisera informationen från Mälarenergis befintliga sensorer/givare i Kraftvärmeverket, fjärrvärmenätet samt hos våra kunder med syfte att:

• Visa på potential för övervakning, styrning och energieffektivisering av produktion, distributionsnät och kundanläggning
• Möjlighet att visualisera och analysera aktuellt tillstånd i fjärrvärmenätet, kundanläggningar och värmeproduktionen. Vi siktade på att kunna mäta och visa fram- och returvärden gällande tryck, temperatur och flöde.
• Visa på potentialen med samlad data, informationsanalys och lärande system
• Samla på oss erfarenheter inför kommande automationssatsningar.

Bred kompetens i projektet

Henrik Wickström, projektledare Finans IT, är Mälarenergis representant i projektet Smarta Flöden, och också en av initiativtagarna.

-Det ska bli väldigt spännande att starta igång det här projekt. Vi har en väldig tro på att projektet fokuserar på rätt saker och att det vi gör är rätt i tiden. Mälarenergi tar med detta projektet ytterligare kliv mot framtida  energieffektiv infraservice.

Projektet har breda kontakter inom Svensk processindustri genom en referensgrupp bestående av expertkompetens från ABB och Mälarenergi, men även Fortum, Tekniska Verken Linköping, Göteborg Energi, Halmstad Universitet och Öresunds Kraft, med flera. Projekts totala budget är på 10,2 mnkr över 3 år, där 5 mnkr är bidrag från Vinnova. Mälarenergi kommer bidra med 4,5 mnkr ”in-kind”, med andra ord, den tid vi lägger på projektet eller eventuella inköp vi gör som kan relatera till projektet redovisas som del av de 4,5 mnkr.