Ny automationsstrategi för framtidens samhälle

Mälarenergi ingår i forskningsprojektet Smarta flöden för optimerad produktion av fjärrvärme.

I april tog Mälarenergi beslut om en ny automationsstrategi med fokus på kompetensutveckling, arbetssätt och IT-verktyg. Strategin är ett led i Mälarenergis stora utvecklingsarbete som ska ta koncernen från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag.

Automationsstrategin, som sträcker sig fram till 2019, går ut på att automatisera processer, distribution, produktion, kundservice och försäljning. Till exempel så kan vi genom att placera sensorer i våra egna och i kundernas anläggningar, få nyttiga parametrar för att styra och anpassa vår produktion utefter kundernas behov på ett än mer exakt sätt. Resultatet kommer att bli ett mer energieffektivt samhälle med lägre kostnader för både kunderna och oss.

Automatisering – en förutsättning för ett hållbart samhälle

Vi ser att automatisering är en förutsättning för ett hållbart samhälle och en framgångsfaktor som har stor potential att effektivisera vår verksamhet samtidigt som det skulle vara till stor nytta för våra kunder. Automation är till exempel en förutsättning för att bygga ett stadens kontrollrum – en central där man samlar larm och information från flera aktörer i  staden och skapar en gemensam krisledningsyta för samhällsviktiga funktioner.

Vi ska bredda kompetensen, skapa synergier och säkra tekniken

Initialt behöver vi arbeta med att bredda kompetensen för automation inom hela koncernen och skapa en gemensam framtidsbild och synergier. Vi ska också sätta de tekniska förutsättningarna med krav på tillförlitlighet, prestanda, integrationsmöjligheter, flexibilitet och framför allt IT-säkerhet. Med en automationsstrategi vill vi lägga grunden för framtidens samhälle där digitala lösningar kommer vara en självklarhet.