Tillsammans skapar vi innovationer för framtiden!

Mälarenergi, Västerås stad, ABB, Region Västmanland samt startupföretag från SynerLeap. Fokus för eventet var att knyta kontakter och tillsammans hitta de bästa lösningarna för regionens framtid. Mälarenergi är ett infraserviceföretag som skapar innovationer för framtiden.

Nu ska vi knyta kontakter och tillsammans hitta de bästa lösningarna för regionens framtid. Den 20 september träffades därför Mälarenergi, Västerås stad, ABB och Region Västmanland hos startupföretagen på SynerLeap i Västerås för en heldags nätverkande.

-Mälarenergi har drivit digitaliseringståget framåt och många vill träffa oss för att se vad vi gör. Den här dagen är perfekt för att knyta nya kontakter så att vi kan utveckla våra tjänster inom infraservice ännu mer och bli ännu bättre, säger Cecilia Johansson som leder Mälarenergis projekt Värdeskapande digitalisering.

Seminarier om dagsläget

Eventet började med seminarier om dagens möjligheter och behov. Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör på Västerås stad inledde med att prata om vilka möjligheter och utmaningar som finns i den kommunala verksamheten. Han pratade bland annat om hur staden kan arbeta med smart digital välfärd men poängterade också hur viktigt det är att hela tiden göra riskanalyser.

-Den digitala tekniken är som en gökunge och vi lär oss hur den fungerar allt eftersom den växer. Vi har gjort oss beroende av en teknik som vi inte riktigt känner, sa Jörgen Sandström.

Därefter presenterade Cecilia Johansson Mälarenergis projekt Värdeskapande digitalisering och visade exempel på hur vi vill visualisera fjärrvärmen och skapa nya digitala tjänster. Under dagen hade deltagarna möjlighet att lämna kommentarer digitalt via Menti:

Redan efter de två första presentationerna inser man att det finns massor av spännande projekt att samarbeta kring. Vi måste börja idag!

SynerLeaps VD Peter Lövgren fortsatte sedan med att prata om digitaliseringens utmaningar och avslutade passet med en uppmaning:
– Vi måste komma över nätverksgränserna och jobba med innovation på många sätt. Nu släpper vi handbromsen och kartlägger vägen till en digitaliserad framtid för regionen.

SynerLeap innovationer Mälarenergi
Peter Lövgren är vd på Synerleap.

Speedpitching för nya möjligheter

Därefter var det dags för speedpitching där startupföretagen fick möjlighet att presentera sina innovationer, produkter och tjänster. Till exempel så demonstrerade Penny Wearable sina AR glasögon och MyVox berättade om haptisk återkoppling.

– Nu börjar hjärnan jobba. Jag ser så många möjligheter och flera av startup-företagen har otroligt innovativa och starka produkter som vi skulle ha nytta av att testa i vår verksamhet, sa Anna Lindkvist avdelningschef Mälarenergi Vatten avloppsrening.

Nätverkande, mingel och givande workshops

Efter en snabb lunch med mingel och bra samtal var det dags för mer aktiva workshops där deltagarna delades in i grupper för att hitta idéer till nya samarbetsmöjligheter.

Dagen slutade med redovisning av de frågeställningar och utmaningar vi ser, men framförallt presenterades flera konkreta aktiviteter.

– Jag ser att Mälarenergi kan samverka på flera olika sätt. Tillsammans kommer vi att kunna skapa nya digitala lösningar för vår löpande verksamhet, och vi kommer också att kunna skapa nya affärer inom infraservice. Den här dagen har varit full av energi, sa Eva Söderberg strategichef Mälarenergi som också blev intervjuad under eftermiddagen.


Nu bygger vi framtidens samhälle