Vattenledning binder samman Västerås och Enköping

Mälarenergi och Enköpings kommun skriver på avsiktsförklaring om en vattenledning mellan västerås och Enköping.

– Vi har förlovat oss kan man säga, sa Mälarenergis vd Niklas Gunnar. Förlovningen innebär att Mälarenergi och Enköpings kommun skrivit under en avsiktsförklaring om att utreda möjligheterna att bygga en vattenledning mellan Västerås och Enköping.  Bakgrunden är att Enköpings kommun vill säkra sin tillgång på dricksvatten.

– Jag ser fram emot samarbetet kring utredningen av vattenledningen till Enköping. Genom vattenledningen får vi dessutom en möjlighet till ytterligare reservvatten i Västerås, säger Ann-Charlotte Duvkär, affärsområdeschef Vatten på Mälarenergi.

Den planerade vattenledningen ska kunna föra vatten i båda riktningarna. Målsättningen är att Västerås, vid krissituationer, även ska kunna ta reservvatten från Enköping. Samarbetet mellan Enköpings kommun och Mälarenergi innebär starkare relationer och minskad risk för utebliven vattenleverans hos kunderna.

– Det är väldigt positivt att vi nu tar ytterligare ett steg mot att säkra både en god kvalitet och leverans av dricksvatten. Samverkan med Mälarenergi är ett viktigt steg i den riktningen, säger Danielle Littlewood Larsson, avdelningschef för Vatten- och avloppsavdelningen på Enköpings kommun.

Byggstart är planerad till slutet av 2021 och arbetet beräknas pågå till 2024. Förslaget är att vattenledningen ska dras längs med gamla Stockholmsvägen och att Mälarenergi bygger fram till Sagån där en förbindelsepunkt kopplas in från Enköpingshållet.

Staffan Jansson, ordförande Mälarenergi styrelse och Tomas Rådkvist, ordförande Tekniska nämnden Enköping signerade först avsiktsförklaringen som sedan också undertecknades Niklas Gunnar, vd Mälarenergi och Gunilla Fröman, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen på Enköpings kommun.

Läs mer om dricksvatten från Mälarenergi:

Västerås kranvatten godast i Svealand

2 miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren