Året som gått i våra faunapassager 2021

Faunapassager

Året 2021 har varit ett fantastiskt år i våra faunapassager. Förutom att vi haft besök av de vanliga arterna som abborre, gädda och mört har vi även kunnat se både asp, ål och till och med lax. Vi har även invigt flodpärlmusslans informationscenter i Skinnskatteberg med målet att rädda den utrotningshotade arten.  Nedan hittar du en sammanfattning över vad som hänt under året i våra fyra faunapassager.

Rällsälv – Ger förutsättningar för flodpärlmusslan

Rällsälvs faunapassage i Ljusnarsbergs kommun invigdes 2019 och är en 350 meter lång naturliknande bäck som ger fisk en fri vandringsväg förbi kraftverksfallet. I år har bland annat öring, gädda och lake synts till i fiskkameran vid faunapassagen. Några som däremot inte fångats på bild men som vi hoppas lever i passagen är flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan lever sina liv i strömmande vatten och med faunapassagen kan de nu etablera sig uppströms kraftverksdammen.

Gädda i Rällsälv

45 cm stor gädda i Rällsälv.

Här kan du se vilka fiskar som passerat fiskkameran i Rällsälv.

Här kan du läsa mer om faunapassagen i Rällsälv.

Östtuna – 122 färnor under juni

Utanför Köping finns Östtunas faunapassage som anlades 2015-2016. Under sommaren 2021 invigdes även flodpärlmusslans informationscenter i anslutning till Hedströmmen där faunapassagen ligger. Syftet med informationscentret är att rädda flodpärlmusslan. Här kan du läsa mer om invigningen av flodpärlmusslans informationscenter.

Utöver invigningen har även en hel del fiskar tagit sig förbi vår fiskkamera i faunapassagen under året. I juni syntes inte minde än 122 färnor och under sommaren syntes också flertalet abborrar, ålar och regnbåge.

Här kan du se vilka fiskar som passerat fiskkameran i Östtuna.

Turbinbron – Flera aspar och laxar

Faunapassagen vid Turbinbron anlades vid kraftverket 2018-2019 och är totalt 180 m lång. 2020 vann även faunapassagen vid turbinbron Arkitekturpriset i Västmanland.

Under året som gått har Turbinbron haft besök av fler av våra utrotningshotade och sällsynta arter. Under april och maj sågs exempelvis ett 60-tal aspar i fiskkameran och under sensommaren fick vi även besök av fyra stora laxar. Att aspen använt faunapassagen var något som vi på Mälarenergi hoppades på när vi byggde faunapassagen men att lax skulle använda den var dock inget vi hade räknat med men är en glad överraskning. Ett annat besök vid Turbinbron som vi är mycket glada över är ålen.

Fisk som passerat fiskkameran vid Turbinbron.

Här kan du se vilka fiskar som passerat fiskkameran vid Turbinbron. 

Västerkvarn – Mängder med aspar

Faunapassagen vid Västerkvarn anlades vid kraftverket 2015-2016 och är ca 70 m lång. I Västerkvarn har över 1300 fiskar simmat förbi fiskräknaren uppströms och över 600 har simmat förbi den nedströms under 2021. Bland annat har mängder med Asp simmar förbi i juni. Även ett par laxar och ett tiotal ålar har synts till under sommaren.

Fisk som passerat fiskkameran vid Västerkvarn. 

Här kan du se vilka fiskar som passerat fiskkameran vid Västerkvarn.