Mälarenergi inviger ny faunapassage i Rällsälven

Faunapassage i Rällsälven vid Mälarenergis vattenkraftstation.

Nu på söndag 9 juni inviger vi den nya faunapassagen vid Rällsälvens vattenkraftverk i norra Örebro län. En ny chans för flera akut hotade och rödlistade arter som nu kommer att kunna ta sig till nya livsmiljöer.

Välkommen till invigningen av faunapassagen i Rällsälven

När: söndag den 9 juni kl. 11.00
Var: För att hitta rätt sök på ”Rällsälv 116″ i kartan på www.eniro.se
Faunapassagen invigs av Maria Larsson, Landshövding Örebro län och Niklas Gunnar, vd för Mälarenergi.

Invigningen blir en riktig familjefest
Allmänheten är inbjuden att delta i firandet. Våra experter har naturskola där alla som vill kan titta efter musslor, lära sig mer om vilka djur som lever i de lokala vattendragen och vilka som är hotade. Dessutom får de som önskar möblera i fiskarnas vardagsrum med lekgrus på botten i fiskvägen!

 

En faunapassage i Rällsälven vid Mälarenergis kraftstation.
Faunapassagen vid Mälarenergis kraftstation i Rällsälven byggs runt fallet och liknar en naturlig bäck. I vattenkraftstationen producerar Mälarenergi omkring 2 GWh el per år.

Om Rällsälvens faunapassage

Rällsälvs faunapassage i Ljusnarsbergs kommun är en 350 meter lång naturliknande bäck som nu rinner förbi kraftverksfallet. Passagen kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan. Dessa arter lever i strömmande vatten och i och med faunapassagen kan de nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer.

Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken på grund av de mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter som lever där. Man planerar att göra ett naturreservat längs hela älvssträckan. Rällsälvs vattenkraftverk ligger mitt i centrat av tre delbestånd av flodpärlmussla och därför är området högt prioriterat.

Arbetet med faunapassagen sker i samarbete med Länsstyrelsen i Örebro, Havs och vattenmyndigheten och Life IP Rich Waters. Projektet tar sig an de allvarligaste miljöproblemen i våra gemensamma vatten.

Flodpärlmusslan har höga krav på miljön

Flodpärlmusslor växer långsamt och har höga krav på miljön de lever i, till exempel så är de beroende av att det finns lax och öring i vattendragen. I ett av musslans utvecklingsstadium är de små larver och hakar de sig fast som parasiter på fiskarnas gälar. Man beräknar att endast en av 100 000 klarar den manövern.

Flodpärlmusslan är rödlistad och har stora krav på vattenmiljön den lever i. Till exempel så är den beroende av lax och öring för att reproducera sig. I och med faunapassagen i Rällsälven kommer den att få mer gynnsamma förhållanden.
Flodpärlmusslan är rödlistad och har stora krav på vattenmiljön den lever i. Till exempel så är den beroende av lax och öring för att reproducera sig. I och med faunapassagen i Rällsälven kommer den att få mer gynnsamma förhållanden.

Efter 9 till 11 månader har larven utvecklats till en liten mussla som släpper taget om fisken, faller till botten och gräver ned sig. Efter 8 år har musslan växt och blivit en centimeter stor, när den är 15 till 20 år gammal är den könsmogen. Flodpärlmusslor växer långsamt och kan bli mycket gamla. Det äldsta kända exemplaret är från Görjeån i Jokkmokks kommun och åldersbestämdes till 256 år.

Fakta angående flodpärlmusslan har hämtats från Hav och vattenmyndigheten.

Vattenkraft är ren energi

För oss på Mälarenergi är det viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften där man tar hänsyn till ekosystemet i närmiljön. Mälarenergi har 41 mindre vattenkraftverk som under ett normalår producerar drygt 200 gigawattimmar el (GWh), vilket räcker till cirka 40 000 hushåll. I Rällsälven ligger medelproduktionen på cirka 2 GWh per år. Våra privatkunder kan välja el från de förnybara energikällorna vatten, sol och vind.

Fler faunapassager vid Mälarenergis vattenkraftstationer

Mälarenergi har tidigare byggt fiskvägar och arbetat med biologisk mångfald vid våra vattenkraftstationer. Läs gärna mer om det i följande inlägg:

Gott samarbete för biologisk mångfald i Hedströmmen

Ny fiskväg i Västerkvarn ger fler aspar

Nu tar vi krafttag för vattenmiljön i vattenkraftverken

Snart kan fiskarna vandra upp för Svartån