Mälarenergi är precis som bin – samhällsbyggare!

Mälarenergi vill sprida kunskap om bin.

Vi är samhällsbyggare. Att samarbeta med andra är självklart för oss, vare sig det handlar om nya tekniska lösningar, vattenrening eller om miljön. Vi vet att bin är livsviktiga för vår livsmedelsförsörjning. Därför har vi startat projektet – Bli samhällsbyggare! tillsammans med Västerås Biodlarförening, Rotary och Naturskolan Asköviken.

– Vi vill sprida kunskapen om bin till fler och även till yngre! Vi vill att fler ska våga ta steget och bli biodlare och med det också samhällsbyggare. Det är inte så svårt och man behöver inte bo helt enskilt på landet, säger Glenn Braun som är sponsoransvarig på Mälarenergi och också ansvarig för Bli samhällsbyggare-projektet.

 

För Mälarenergi är bin en viktig del av vårt arbete med hållbarhet och miljö.
Bin är samhällsbyggare och livsviktiga för vår matproduktion.

Bli samhällsbyggare du också

Vill du också bli samhällsbyggare? Den som funderar på att bli biodlare ska kontakta Västerås Biodlarförening på telefonnummer: 070-622 6216. De hjälper till med information och stöttar nya odlare. För att underlätta starten  sponsrar Mälarenergi med 4 kompletta bikupor och all kringutrustning.

Under det senaste halvåret har pedagoger från Naturskolan Asköviken och medlemmar från och Rotary träffat niondeklassare på Skälbyskolan som fått lära sig mer om bin och biodling.  Eleverna har fått viktig kunskap om biologisk mångfald, och på träslöjden har de fått tillverka egna ramar till bikupor.

 

Mälarenergi vill sprida kunskap om bin.
Under ledning av pedagoger från Naturskolan Asköviken fick eleverna tillverka egna ramar till bina under några lektioner på slöjden.

Som final på projektet fick eleverna besöka Asköviken under två dagar för att se hur bisamhällen fungerar i praktiken. Bland annat genom att hälsa på de cirka 40 000 bin som lever i bikupan, gå tipspromenad och grilla korv.

– Samarbetet har hittills varit mycket uppskattat av alla parter! Målet är att ”föryngra” biodlarkåren och få fler att ha egna bikupor och börja med biodling. Vi är supertaggade för att sprida kunskapen och för att peppa fler att bli samhällsbyggare, säger Glenn Braun.

 

Mälarenergi vill sprida kunskap om bin.
På Naturskolan Asköviken fick eleverna titta in i en livslevande bikupa med ca 40 000 – 70 000 bin, och gå tipspromenad med just dessa frågor. Dagen började med att alla grillade hamburgare och korv.

Ökad kunskap om bin leder till en mer hållbar framtid

Arbetet för biologisk mångfald har en självklar plats inom Mälarenergis kontinuerliga hållbarhetsarbete. Vi har länge arbetat i flera projekt för att öka och bevara den biologiska mångfalden i naturen, främst i form av faunapassager som vi byggt vid flera av våra vattenkraftstationer. Faunapassagerna underlättar för vattenlevande organismer att ta sig förbi de hinder som vattenkraftstationerna utgör så att de kan söka sig uppströms för att leka och på så sätt bli fler.

Men biologisk mångfald handlar om så mycket mer och därför arbetar vi nu också med bin. Bisamhällen är livsviktiga för vår överlevnad. Pollinering är en av det mest grundläggande ekosystemtjänsterna, för växters fortlevnad och inte minst för vår egen matproduktion. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar.  I dag är bina hotade på flera sätt och därför vill vi bidra till att öka kunskapen om bin och biodling.

Mer om hur Mälarenergi arbetar med sponsring hittar du på malarenergi.se.

Det surrar kring Järlagården

Även i Nacka surrar det från bikuporna. Där arbetar vi tillsammans med Biman för att öka den biologiska mångfalden och tillsammans med Järla Orientering vill vi inspirera till ett friskare och mer hälsosamt liv genom att stötta orienteringsklubben och deras projekt Friska Nacka och Sicklaloppet. Har ni vägarna förbi Järla Orienterings klubbhus, Järlagården, kan ni också titta till vår bikupa.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.