Fjärrkyla skapar ett bra klimat för vården i sommar

Fjärrkyla skapar ett bra klimat inomhus när det är varmt ute. Under värmeböljan 2018 var fjärrkylan av högsta vikt för sjukhuset. Leveranserna av fjärrkyla till Region Västmanland är högsta prioritet för Mälarenergi även i år.

– Fjärrkyla behövs inom vården för att skapa ett behagligt inomhusklimat för personal, patienter och besökare men också för att kunna hålla mediciner vid rätt temperatur och kyla viktig utrustning. Vid en eventuell kris ligger alltid Region Västmanland högst i vår prioriteringsordning, berättar Jesper Ericson, affärsutvecklare på Mälarenergi.

 

Fjärrkyla levereras till hela sjukhusområdet i Västerås

Mälarenergi levererar fjärrkyla till hela sjukhusområdet i Västerås och systemet täcker alla sjukhusbyggnader. Totalt handlar det om 260 000 kvadratmeter som försörjs med fjärrkyla. Systemet är säkert och produktionen är tillräckligt stor för att säkra tillräcklig mängd kyla även vid en värmebölja.

– Vi ser just nu över våra alternativ för att ytterligare säkra leveransen av kyla till sjukhuset. Detta skulle exempelvis kunna innebära en ny produktionsanläggning i anslutning till sjukhuset. En sådan lösning skulle dels säkra framtida kylabehov för sjukhuset men också höja leveranssäkerheten och skapa utökade möjligheter att förse resten av Västerås med fjärrkyla. Vi samarbetar också nära med Region Västmanlands kunniga personal kring hur vi ytterligare kan förbättra och optimera fjärrkylaleveransen, förklarar Jesper Ericson.

 

Först i Sverige med fjärrkyla

Mälarenergi var först i Sverige med att erbjuda fjärrkyla till våra kunder och skrev avtal med ABB så tidigt som 1992. För att producera fjärrkyla använder vi vintertid sjövatten från Mälaren. Då är Mälarvattnet så kallt att ingen ytterligare kylning behövs. Från april blir vattnet i Mälaren för varmt och då används resurseffektiva kylmaskiner och värmepumpar för att se till att kunderna kan få tillräckligt med fjärrkyla. Produktionen sker i anslutning till Mälarenergis lokaler i Navet och Västerås avloppsreningsverk.

Fjärrkyla skapar ett bra klimat för våra kunder

I Västerås finns två huvudledningar för fjärrkylan, en som går till centrala Västerås och en som går till sjukhuset. Totalt producerar Mälarenergi 17 megawatt fjärrkyla per dygn. Men tack vare ett ackumulatortankssystem som varje natt fylls på kan hela 23 megawatt levereras.

Fjärrkyla blir alltmer populärt i samhället. Fjärrkyla skapar ett bra klimat på till exempel kontor, gallerior, bibliotek, serverhallar och arkiv. Mälarenergi förser idag omkring 90 kunder med fjärrkyla och det finns utrymme för fler att ansluta sig tack vare den utbyggnad som sker. Just nu byggs till exempel ett nytt fjärrkylanät på Finnslätten för att täcka behoven i det stora industriområdet.

På Mälarenergis webbplats kan du enkelt se om fjärrkylanätet finns i närheten av din fastighet. En kund som valt fjärrkyla är Hemfosa fastigheter som valt att ansluta Skatteskrapans kontor till tjänsten. Även Castellum kommer att ansluta ett nytt kontor i Kopparlunden till fjärrkyla 2021.

– Om du har en befintlig fastighet så finns troligtvis redan en kyllösning av något slag i byggnaden. Ta kontakt med oss så kan vi se till att även du får fjärrkyla. Vi vill självklart även koppla in helt nya fastigheter till fjärrkylanätet, säger Jesper Ericson.

Fjärrkyla är en viktig del av samhällsbyggnadsarbetet

Mälarenergi arbetar strategiskt med försörjningen av fjärrkyla som en del av samhällsbyggnadsarbetet. Målet är att produktionen av fjärrkyla ska öka ytterligare på sikt för att täcka de växande behoven i Västerås.

– Vårt bidrag till samhällsbyggnad är att vi alltid ska erbjuda hållbara, enkla, trygga leveranser av alla våra nyttigheter inom infraservice, där fjärrkyla bara är en beståndsdel. Då säkerställer vi att våra kunder kan fokusera på sina huvudfrågor, avslutar Jesper Ericson.