Närproducerat och hållbarhet i fokus för Mälarenergi

Närproducerat och hållbarhet i fokus

Närproducerat och hållbarhet är frågor som är av högsta vikt för Mälarenergi. En av våra nyaste produkter som ligger helt i linje med såväl hållbarhet som miljö är Mälarenergi Elhandels nya koncept. Sedan drygt en månad har företag möjlighet att köpa el med ursprungsgarantier från företag som är solelsproducenter. Ett koncept som Mälarenergi Elhandel lanserade fullt ut på Brunnby Lantbrukardagar som gick av stapeln i början av juli.

Lantbrukare från hela Sverige besöker lantbrukardagarna och Mälarenergi Elhandel fick möjlighet att möta många lantbrukare, som antingen redan har solpaneler installerade eller funderar på solpaneler, om den nya möjligheten.

Närproducerat och hållbarhet väcker intresse

– Än så länge är vi i uppstartsfasen för konceptet. Vi har så här långt en köpare och en säljare som nyligen börjat använda konceptet, men vi räknar med att lansera konceptet till en bredare kundgrupp efter sommaren, säger Fredrik Steen på Mälarenergi Elhandel.

Först ut i det nya konceptet är Sparbanken Västra Mälardalen som köper ursprungsgarantier från Stäholm lantbruks solelsproduktion.  Stäholms lantbruk har en jättelik solcellsanläggning på taken på sina lador. Varje år producerar anläggningen omkring 400 000 kWh (kilowattimmar) medan Stäholm själva bara använder omkring 200 000 kWh per år själva. Överskottet säljer de sedan till Mälarenergi Elhandel. Överskottet av solel genererar så kallade ursprungsgarantier. Dessa är öronmärkta och med det nya konceptet kan Sparbanken Västra Mälardalen köpa just Stäholms ursprungsgarantier.

– Vi tycker det är väldigt kul att kunna erbjuda våra kunder ursprungsgaranterad, lokalproducerad solel på det här sättet. El från solceller är ett effektivt sätt att ta tillvara förnybar energi och vi hoppas kunna erbjuda detta till många fler kunder, säger Fredrik Steen.

Och visst fanns det intresse för solel hos lantbrukarna som besökte Brunnby Lantbrukardagar. Många lantbrukare har redan idag solpaneler på sina gårdstak och fler funderar på att börja med solelsproduktion.

Solpaneler blir allt populärare

Solpaneler blir allt populärare i Sverige, inte bara hos lantbrukare utan även hos privatpersoner och företag. Det starkt ökande intresset beror förmodligen på flera olika orsaker. Bland annat vill många människor leva mer hållbart. Ett sätt att göra det är att gå över till att använda förnybara energikällor som exempelvis solel. Många väljer också att till exempel satsa på hybridbilar eller elbilar. Här i bloggen hittar du många artiklar om såväl närproducerat som hållbarhet. Du kan också hitta många tips om hur du kan bli mer energismart i vardagen.

Att installera solceller innebär en ekonomisk besparing på sikt för den som väljer att göra det. Man brukar räkna med att det tar mellan 8-15 år att betala av en solcellsanläggning. Solpaneler är normalt sett mycket hållbara och du normalt sett räkna med en livslängd på 25 år, vilket gör det attraktivt för många husägare att installera solcellsanläggningar. Läs gärna mer om installation av solceller på vår webbplats.

Revaq-certifiering bidrar till hållbar odling

Under Brunnby Lantbrukardagar fanns även Mälarenergi Vatten på plats för att berätta för besökarna om vår Revaq-certifiering. Revaq är ett certifieringssystem som syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och skapa en hållbar återföring av växtnäring. För att få en Revaq-certifiering behöver reningsverket ha ett aktivt, strukturerat uppströmsarbete. Certifieringen innebär bland annat att slammet kan användas på våra åkrar för att skapa en ökad återföring av fosfor till jordbruket, vilket är en förutsättning för en långsiktigt hållbar odling.

– Hållbarhetsfrågor är alltid i fokus på Mälarenergi och det känns så klart extra roligt att vi kan lyfta fram flera av våra verksamheter vid ett och samma tillfälle, säger Ove Fredriksson, marknadschef på Mälarenergi