Aroseken och Mälarenergi inviger byggbodar som värms med fjärrvärme

En traditionell byggbod värms oftast med el vilket gör den till en riktig energislukare. Nu har Mälarenergi tillsammans med Aroseken kopplat byggbodar till fjärrvärmenätet för att sänka energiförbrukningen och göra byggboden mer hållbar.

Nu bygger Aroseken ett nytt småhusområde på Nordanby Äng i Västerås. Småhusen kommer värmas med fjärrvärme och då passade det bra att ansluta även byggbodarna till fjärrvärmenätet.

Både Svt och P4 var på plats vid invigningen

Byggbodar drivs med fjärrvärme. Byggbodar kopplade till fjärrvärmenätet.
En reporter från P4 Västmanland intervjuar Christian Brobeck, vd för Aroseken och Henrik Näsström från Mälarenergi om hur vi kopplar byggbodar till fjärrvärmenätet.

Här finns hela inslaget om hur byggbodar värms med fjärrvärme från Sveriges Radio

Här finns inslaget från SVT om hur ny barack ska hjälpa byggbranschen framåt i sitt hållbarhetsarbete 

Fjärrvärme i byggboden – bra för miljön och ekonomin

Idag finns cirka 35 000-45 000 byggbodar i Sverige. De allra flesta värms med el. I en byggbod ska byggarna bland annat kunna torka sina kläder, värma sig, duscha, jobba vid datorer, laga mat och koka kaffe.  Man kan säga att elförbrukningen i dagens svenska byggbodar motsvarar cirka 10 000 eluppvärmda småhus.

”elförbrukningen i dagens byggbodar

motsvarar cirka 10 000 eluppvärmda småhus”

Uppvärmningen av boden står för en stor del av elförbrukningen och kan man istället värma boden med fjärrvärme får man ner elförbrukningen avsevärt. Utsläppen av växthusgaser minskar också eftersom fjärrvärme är mer hållbart än uppvärmning med el.  Genom att ansluta byggbodarna till fjärrvärme minskar utsläppen av koldioxid till en tiondel. Om man dessutom använder fjärrvärmen för att torka ut byggnader och betongplattor under produktionen sänker man utsläppen ytterligare och kan få en riktigt god ekonomi i konceptet.

98 % – redan anslutna till fjärrvärmenätet

Nu jobbar vi tillsammans för att börja ställa om uppvärmningen av byggbodar till fjärrvärme och därmed hjälpa byggbranschen framåt i sitt hållbarhetsarbete. Västerås är en bra stad att börja i då 98 % av fastigheterna i tätorten redan är anslutna till fjärrvärmenätet, vilket betyder att nätet är väl utbrett och att det i princip skulle vara möjligt att ansluta bodarna vid alla centrala nyetableringar.

Läs mer om hur Mälarenergi bättrebrukar. Det vill säga hur vi ger saker som fyllt sin funktion ett nytt liv i from av energi: Följa dina sopors väg till värme och el.

Rätt energi på rätt plats

Vi behöver hushålla med den energi vi har och använda den på rätt sätt. Att värma byggbodar med fjärrvärme är att använda energin till rätt sak. Vi kan rangordna energi efter kvalité i ett mått som lite förenklat anger hur lätt energin kan omvandlas utan förluster. Energi är högvärdig när en stor del av den kan användas, och lågvärdig när en liten del kan användas. Till exempel är el högvärdig energi eftersom den lätt kan omvandlas till rörelse i en motor eller till ljus i en LED-lampa.

”Att använda rätt sorts energi på rätt plats

är både en ekonomisk och miljömässig vinst.”

Fjärrvärme däremot är lågvärdig energi eftersom den bara kan användas till att utjämna temperaturskillnader. Samma mängd energi kan alltså vara olika mycket värd beroende på vad den kan användas till. När vi använder fjärrvärme för att värma upp byggbodar frigörs el som då kan användas till andra saker än till uppvärmning. Att använda rätt sorts energi på rätt plats är både en ekonomisk och miljömässig vinst.

Läs mer om Primärenergi och rätt energi på rätt plats.